Kehä I:n kattamisen arkkitehtuurikilpailun voitti Arkkitehtitoimisto A-Konsultit

Espoossa Kehä I:n päälle rakennettavan uuden Hagalundinkallion alueen arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu. Palkintolautakunta valitsi viiden toimiston välisenä kutsukilpailuna käydyn kilpailun parhaaksi ehdotuksen ”Kaksoisviivan maa”, jonka tekijä on Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Lautakunnan mielestä ehdotus toteuttaa parhaiten ja tasapainoisimmin kilpailun tavoitteet eheyttämällä hajanaisen kaupunkirakenteen erittäin punnitusti. Kutsukilpailun avulla haluttiin löytää toimiva ratkaisu siihen, miten asunto- ja työpaikkarakentaminen toteutetaan tunneloitavan tien päälle.

image

Kehä I:n yli rakennettava uusi asuinalue yhdistää Tapiolan ja Otaniemen kaupunginosat, joiden saumaan voittajaehdotuksessa on luotu yksinkertainen ja eheyttävä arkkitehtoninen teema – rakennusten maisemaan piirtämä ”kaksoisviiva”. Teema suodattaa Tapiolan ja Otaniemen parhaat ominaisuudet ja yhdistää ne luontevaksi kokonaisuudeksi. Tapiolassa matala asuinrakennusten rintama ja siihen kiinteästi liittyvä puistovyöhyke yhdistyvät Otaniemen uusiin pistetaloihin, joiden korkeudet huomioivat kilpailualuetta rajaavien rakennusten mittakaavan.

”Kaksoisviivan maan” merkittävistä oivalluksista on esimerkkinä Kimmeltien varteen sijoitettu, lounaaseen avautuva puisto läpi kilpailualueen. Puistovyöhyke jatkuu laajentuvana julkisena tilana aina Otsolahdelle saakka.

Espoon kaupungin järjestämään arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa. Kutsutut toimistot olivat Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy ja Arkkitehdit NRT Oy.

Palkintolautakunta suosittelee, että jatkosuunnittelu annetaan voittaneen ehdotuksen tekijöille. Jatkosuunnittelussa tutkitaan kilpailualueen pohjoispään visuaalista keventämistä ja sen vaikutusta kokonaiskerrosalaan. Lisäksi vesitornin käyttö, esimerkiksi opiskelijoiden yhteistiloina, on toivottavaa. 

Voittaneen ehdotuksen mukaan Hagalundinkallion alueelle tulee yliopisto-, toimisto- ja palvelutiloja yhteensä 31 000 kerrosneliötä ja asuntoja 49 500 kerrosneliötä. Vaihtoehtoisesti asuntoja voidaan rakentaa 57 000 kerrosneliötä, jolloin yliopistotiloja tehtäisiin vastaavasti vähemmän.

Alueen asemakaavan, Kehä I:n tunneloinnin ja siihen liittyvän Maarinsolmun eritasoliittymän, suunnittelu alkaa välittömästi. Hagalundinkallion asuntorakentaminen alkaa heti, kun tunnelointi sen mahdollistaa, viimeistään vuonna 2015.