Betonielementtien kaatumista ei ollut estetty – toimitusjohtajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut betonituotetehtaan toimitusjohtajan 20 päiväsakon eli 900 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan korvauksia työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä oikeudenkäyntikuluista lähes 10 000 euroa.

Lue lisää

Tikkurila aloittaa yt-neuvottelut

Tikkurila Oyj aloittaa Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Tikkurila Oyj:n henkilöstöä eli yhteensä noin 600 henkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on kaikkiaan enintään 100 henkilöä.

Lue lisää

Suomessa nollaenergiakorjaaminen on muita maita kalliimpaa

IMG_2632

Suomessa lähes nollaenergiatasoon pääsy on korjausrakentamisessa monin verroin kalliimpaa kuin Keski-Euroopassa. Yhdessäkään koekohteessa ei päästy tavoitteisiin. Ruotsissakin yhden kohteen kustannukset nousivat puoleen asuntojen markkina-arvosta. Rakenteiden U-arvoissa Suomi on Euroopan tiukin. Monissa maissa kaksilasinen ikkuna on jo merkki passiivi- tai nollaenergiatalosta selviää 30 korjauskohteen vertailussa.

Lue lisää

Nokia torppaa NCC Roadsin kallionlouhinta-aikeet

Nokian kaupungin tekninen lautakunta ei antaisi NCC Roads Oy:lle lupaa kallionlouhintaan reilun kuuden hehtaarin alueella Koukkujärventien länsipuolella. Kiviaineksen ottomäärä olisi 1,1 miljoonaa kiintokuutiota kymmenen vuoden aikana. Asiasta kertoi Aamulehti.

Lue lisää

Oulu jarruttaa omakotitalorakentamista

Oulu vähentää tulevina vuosina omakotitonttien tarjontaa selvästi. Ensi vuonna tarjolle tulee vielä 200 omakotitonttia, mutta seuraavien kolmen vuoden aikana vain 120 tonttia, ilmenee valmisteilla olevasta maankäytön toteuttamissuunnitelmasta. Asiasta kertoo Kaleva-lehti.

Lue lisää