siirry sivun sisällä: navigaatio | sisältö
« Takaisin

Keskustan huoltotunneli vie asiakas- ja jakeluliikennettä Helsingin kaduilta


Kun Ruoholahdesta Helsingin ydinkeskustan läpi Kluuvin huoltotunneliin yltävä Keskustan huoltotunneli valmistuu, suuri osa liiketilojen sekä asiakas- että huoltoliikenteestä ohjautuu maan alle. Uuden tunnelin kautta avautuu ajoyhteys Kamppiparkin laajennukseen ja Mannerheimintien pysäköintilaitokseen eli Stockmannin uuteen parkkihalliin. Uusia pysäköintipaikkoja tulee yhteensä 1 350. Alkuvaiheessa City Centerin eli Makkaratalon sekä Stockmannin huoltoliikenne siirtyy kokonaan maan alle. Tunnelissa on varaukset monelle muullekin kiinteistölle odottamassa päätöksentekoa.

"Keskustan huoltotunnelia on rakennettu kahdessa osassa", Helsingin kaupungin rakennusviraston, HKR-Rakennuttajan projektipäällikkö Jouni Maidell kertoo. Alun perin hanke käsitti vain itäisen haaran, joka olisi ulottunut Kluuvin tunnelista Stockmannin alle. Myöhemmin mukaan tuli myös läntinen osuus Ruoholahteen. Syynä oli samaan aikaan käynnistynyt Kamppiparkin laajennus.

Lopulta kävi niin, että tunnelin läntinen osuus käynnistyi ensin, ja se on myös valmistumassa ennen itäistä. SRV sai läntisellä osuudella sekä louhinta- että rakennusurakan ja saa työnsä valmiiksi tämän kevään kuluessa. Stockmannin uusi huoltopiha on jo valmis, ja ensimmäiset autot ovat päässeet testaamaan tunnelin läntistä osuutta.

Lähes 200 miljoonan euron hankkeet

Lemconin toteuttamalla tunnelin itäisellä osuudella on siirrytty louhinnasta rakennusvaiheeseen viime syksynä. Tämä osuus valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Koko tunnelin hinnaksi on julkisuudessa kerrottu 89,5 miljoonaa euroa (alv 0 prosenttia), eikä tätä arviota ole Maidellin mukaan jouduttu korjaamaan töiden aikana. Hän sanoo lisäksi, että urakkasumma on todellisuudessa alle puolet koko meneillään olevan kokonaisuuden hinnasta.

Läntisen osuuden merkitystä korostaa paitsi sen valmistuminen ennen itäistä, myös suunnitellut liikennemäärät. Maidell kertoo, että simuloinneissa läntisen osuuden huipputunnin liikennemääränä pidettiin 730 ajoneuvoa tunnissa ja itäisellä osuudella 250 ajoneuvoa. Liikennemäärät vaihtelevat vuorokauden kuluessa huomattavasti, mutta tyypillistä on se, että asiakas- ja huoltoliikenteellä on erilaiset ruuhka-ajat.

"Pientä tönimistä siedettävä"

Keskustan huoltotunnelin päällimmäisenä erityispiirteenä on Maidellin mielestä monen eri hankkeen yhteensovittaminen, sillä samaan aikaan tehdään itse Keskustan huoltotunnelia kahdessa urakassa sekä tähän liittyviä City-Centerin ja Stockmannin huoltopihoja, 11 pystykuilua sekä kahta pysäköintiluolaa. "Nyt ollaan rakentamassa yhtä kokonaisuutta. Jokaisen osapuolen on siedettävä pientä tönimistä ja sopeuduttava eri tilanteisiin", hän sanoo.

Tärkeätä on myös pitää huolta turvallisuudesta. "Maanalainen työ on aina vaarallista, ja siihen suhtaudutaan sen mukaisesti", Maidell kertoo. Talonrakentamiseen on erona se, että urakoita ei ketjuteta, vaan töissä ovat urakoitsijan omat koneet ja miehet. Työntekijöiden ammattitaito on taattu, sillä monet ovat olleet alalla kymmeniä vuosia. Pelastusturvallisuuden takia kulkuyhteyksien täytyy toimia joka vaiheessa, ja sovituista räjäytysajoista täytyy pitää kiinni, kun tunnelissa on töissä 200-300 henkeä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että hankkeessa ei ole saanut käyttää emulsiopanostusta, vaikka juuri tällainen keskustatyömaa olisi menetelmän ominta aluetta kuljetusturvallisuuden takia. Maidell sanoo, ettei näin vaativaan hankkeeseen haluttu mukaan tuotekehitystä. Hieman oudolta tosin tuntuu se, että Stockmannin huoltopihan louhinnoissa emulsiopanostusta käytettiin ja Maidellkin myöntää, että kokemukset olivat hyviä.

Kalliota louhittu lähes 500 000 m³

SRV:n työpäällikkö Jukka Luojus kertoo, että hankkeen erityispiirteenä on ollut ympäristön huomioonottaminen, joka näkyy huolellisena ennakkosuunnitteluna. Tunnelin länsipäätä louhittiin kaksi ja puoli vuotta. Kalliota irtosi yhteensä 240 000 kuutiometriä. Vaativinta on hänen mielestään ollut pitkien pystykuilujen louhiminen. Esimerkiksi Ressun kuilu on yli 35-metrinen. Kuilu porattiin ylhäältä päin, mutta louhittiin alhaalta.

SRV:n osuuden kiviaines on ollut varsin hyvälaatuista ensimmäistä 300 metriä lukuun ottamatta. Ruoholahden päässä kivi oli niin rikkonaista, että Luojuksen mukaan eräskin 13 metrin pätkä louhittiin pelkästään rusnaamalla.

Lemconin projektipäällikkö Hannu Ratamäki kertoo, että heidän osuudellaan louhittiin yhteensä noin 250 000 kuutiota kalliota eli koko hankkeen tilavuus nousee lähes 500 000 kuutiometriin, mikä pitää sisällään varsinaisen huoltotunnelin lisäksi myös kaikki siihen liittyvät urakat.

Lemconin urakkaan osui tunnelin rikkonaisin osuus eli Kluuvin ruhje, joka työllisti aikoinaan myös metron rakentajia. Keskustan huoltotunneli on muuten louhittu yhtenä kaksiajorataisena tunnelina, mutta Kluuvin ruhjeen kohdalla ajoradat viedään noin 200 metrin matkalla kahteen eri tunneliin. Osuus edellytti Ratamäen mukaan lyhyitä katkoja, ja runsasta kallion vahvistamista ennen louhintaa ja sen jälkeen.

Sprinklerit on korvattu vesisumulla

Keskustan huoltotunneli on tiettävästi ensimmäinen kalliotila suomessa, jossa sammutusjärjestelmänä on laivanrakennuksesta tuttu Marioffin toimittama vesisumulaitteisto. Maidellin mukaan suunnittelu eteni pitkälle perinteisten sprinklerien pohjalta. Sammutusveden määrät olisivat nousseet niin suuriksi ja samoin tarvittavat putkikoot, että vesisumulaitteisto alkoi kiinnostaa.

HKR järjesti sammutusjärjestelmästä kvr-urakkakilpailun, ja laitteiston toimittaja sai itse miettiä järjestelmän sisällön. Marioffin tarjous hyväksyttiin, koska siinä yhdistyivät pienet vesimäärät ja sprinklereitä halvempi hinta. "Ensin tehtiin sopimus länsipään laitteistosta, mutta samalla sovittiin optiosta itäpään osuuteen", Maidell kertoo.

Marioffin vesisumulaitteistoja on asennettu ulkomailla useaan kalliotilaan. Yhtiön viestintäpäällikkö Svend Videbäck kertoo, että esimerkiksi Madridin metrossa ja Pariisin A86-moottoritien tunnelissa on vesisumulaitteisto.

 Arto Rautiainen


« Takaisin
Uusimmat uutiset alueelta "Talous" XML/RSS-muodossa
Bookmark and Share

Aloita uusi keskustelu "Keskustan huoltotunneli vie asiakas- ja jakeluliikennettä Helsingin kaduilta"

Kaikki kentät ovat pakollisia.