Kontrollant

Ålands landskapsregering
Sijainti Mariehamn
Päivämäärät Julkaistu 28.4.2017 Hae viimeistään 12.5.2017

Kontrollant i Vårdöbroprojektet till 31.12.2018, vid infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som Kontrollant till den 31 december 2018 med möjlig förlängning för entreprenaden en ny Vårdöbro och rivning av den gamla bron, vid Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå.

Infrastrukturavdelningen och vägnätsbyrån
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om ca 35 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av vägnätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Vägnätsbyrån med ca 50 anställda har som uppgift att beställa förstudier, planer, projekteringar och byggentreprenader, samt både beställa och sköta drift och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, färjfästen och fastigheter.

Arbetet som Kontrollant i Vårdöbroprojektet
Vägnätsbyrån har ingått avtal för entreprenaden Ny Vårdöbro, som omfattar nybyggnation av en ny Vårdöbro inkl. väganslutningar samt rivning av den gamla bron. Bron, som förbinder Töftö med Gersholm i Vårdö kommun, är en samverkansbro i stål och betong med sex stöd och en längd om 324 meter och med vägförbindelser 1300 meter. Under byggtiden leds trafiken enkelriktat med trafikljus över den gamla bron, som rivs när den nya bron är trafikerbar. Entreprenaden har just påbörjats och pålningen för stöden har inletts. Den nya bron planeras att kunna öppnas hösten 2018, varefter den gamla bron rivs. Hela projektet beräknas vara färdigställt senast våren 2019.

Som beställarens kontrollant är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bevaka beställarens intressen på byggarbetsplatsen. Som kontrollant kommer du därför att:

  • Vara beställarens representant på byggarbetsplatsen
  • Övervaka för beställarens räkning att de krav som ställs i entreprenadavtalet mellan beställare och entreprenör följs
  • Bevaka att entreprenören utför föreskrivna kvalitetskontroller och dokumenterar dem samt kontrollerar att resultatet uppfyller kraven
  • Rapportera och dokumentera entreprenadens fortskridande till projektchef
  • Sköta eventuella frågor från entreprenören under entreprenadtiden
  • I samarbete med projektchefen hantera frågeställningar i entreprenaden
  • Delta i arbetsplats-, kvalitets-, arbetarskydds-, produktions- och andra möten
  • Vara beställarens säkerhetskoordinator för entreprenaden
  • Vara beställarens utsedda person för övervakning att miljötillståndet följs

Till din hjälp har du projektchefen och de övriga resurser som finns på byrån och avdelningen.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är examen med lämplig inriktning samt relevant arbetserfarenhet. Erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande, såsom betongkonstruktioner, pålningsarbeten, undervattenbyggnation, arbetarskyddslagstiftning och miljölagstiftning. Noggrannhet, ansvarstagande, gott omdöme, integritet och förmåga att upprätthålla goda kundkontakter tror vi är bra egenskaper för tjänsten och muntlig och skriftlig förmåga i svenska, datavana samt körkort för personbil är krav.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en tillfällig projektanställning till den 31.12.2018, men möjlig förlängning.

Lön
Löneanspråk kan lämnas, annars utgår lön enligt löneklass A25 (för närvarande 3 379,55 – 4 282,43 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan
Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 12.5.2017 kl. 16.00 på adressen
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
eller registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som kontrollant
Närmare information lämnas av projektchef Taneli Ala-Rakkola och byråchef Lennart Nord, telefon till växel 25000, e-post forman.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Mariehamn, den 24 april 2017
Avdelningschef                 Yvonne Österlund

Nr 151 I1
ÅLR 2017/3051

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi