Avoimet työpaikat Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinna Julkaistu Haku päättyy

LVIA-asiantuntijan toimi, Sähköasiantuntijan toimi

LVIA-asiantuntijan toimi
päivätyö, kokoaikainen

Tule töihin Hämeenlinnaan. Hämeenlinna on historiaansa arvostava aktiivinen 68 000 asukkaan maakuntakeskus Suomen parhaimmalla paikalla. Täällä on kaunis luonto, loistavat harrastusmahdollisuudet, lyhyet työmatkat ja hyvät henkilöstöedut. Hämeenlinnan kaupunki on savuton työpaikka.

Tehtävän alkaminen ja kesto
1.6.2017 tai sopimuksen mukaan, vakinainen

Työyksikkö
Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Kuvaus tehtävästä
Avustaa osaltaan kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisessä. Vastaa kiinteistöjen rakennusten LVI-laitteistojen toimivuudesta. Tehtäviin kuuluu kunnossapitotöiden teettäminen ja valvonta LVI-töiden osalta sekä
rakennusurakoiden LVI-töiden valvonta sekä suunnittelunohjaus. Tehtäviin kuuluvat lisäksi energiaselvitysten teko, rakennusautomaation kehittäminen ja huoltokirjakoordinaattorin tehtävät

Kelpoisuusvaatimukset
LVIA-tekniikan, ympäristö- tai energia-alan tutkinnon on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka muu vastaavan tasoinen tutkinto.

Arvostettavat ominaisuudet
Arvostamme laajaa LVI-alan tuntemusta kunnossapito-, peruskorjaus- sekä uudishankkeiden osalta. Oman auton käyttömahdollisuus. Työkokemus vähintään 5 vuotta.

Palkkaus
TS

Koeaika (kuukautta)
6

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja
Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto, puh. 03 6212227, 0400 479453, petri.ylamurto@hameenlinna.fi
Toimitusjohtaja Raili  Salminen, puh. 03 621 2655, 040 5623565, raili.salminen@hameenlinna.fi

Haku päättyy
31.3.2017, klo 15:00

 

Sähköasiantuntijan toimi
päivätyö, kokoaikainen

Tehtävän alkaminen ja kesto
1.6.2017 tai sopimuksen mukaan, vakinainen

Työyksikkö
Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Kuvaus tehtävästä
Sähköasiantuntija vastaa kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden teettämisestä ja valvonnasta, rakennusurakoiden sähkötöiden valvonnasta ja suunnittelunohjauksesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu määräaikaistarkastusten tilaaminen ja havaittujen puutteiden korjaaminen. Vastaa kiinteistöjen sähköturvallisuudesta sekä toimii Infran rakentamiseen liittyvien sähkötöiden ja Hämeenlinnan Valot Oy:n sähkötöiden johtajana.

Kelpoisuusvaatimukset
Sähköteknikko tai sähköinsinööri.

Arvostettavat ominaisuudet
Laaja-alainen sähköalan tuntemus kunnossapito-, peruskorjaus- sekä uudishankkeiden osalta. Työkokemus vähintään 5 vuotta. Arvostamme lisäksi hyvää kustannustietoisuutta, omatoimisuutta ja cad osaamista sekä suunnittelu- ja urakointikokemusta, ddc kiinteistöautomaatioiden hallintaa, vähintään S2 sähköpätevyyttä (S1 pätevyys katsotaan hakijalle eduksi) ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus
TS

Koeaika (kuukautta)
6

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja
Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto, puh. 03 6212227, 0400 479453, petri.ylamurto@hameenlinna.fi
Toimitusjohtaja Raili Salminen, puh. 03 6212655, 040 5623565, raili.salminen@hameenlinna.fi

Haku päättyy
31.3.2017, klo 15:00

 

Hakemukset sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.seuturekry.fi. Tallenna järjestelmään myös opinto- ja työkokemustietosi. Hakujärjestelmän käyttöön liitt. kysymykset 03 621 3915, asiakaspalvelu@seuturekry.fi Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa: Seuturekry Oy, Sibeliuksenkatu 1 A 8, 13100 Hml. Tällöin hakemuksen tiedot talletetaan rekrytointijärjestelmään Seuturekryn toimesta.

Rakennuslehden pääuutisia