Avoimet työpaikat Tampereen kaupunki Tampere Julkaistu Haku päättyy

Rakennuttajainsinööri, Rakennuttajainsinöörin sijaisuus,

Kaupunkiympäristön palvelualue/Rakennuttaminen ja ylläpito
Tampereen kaupungin rakennuttamisyksikkö vastaa katu-, puisto- ja muiden yleisten alueiden investointien toteuttamisesta. Vuosittainen investointimääräraha on noin 50 milj. euroa. Lisäksi yksikkö osallistuu merkittävästi Tampereen raitiotien rakennuttamiseen.

 

Rakennuttajainsinööri 1-181-17
Rakennuttajainsinöörin tehtävänä on silta- ja muiden taitorakenteiden rakennuttaminen. Rakennuttajainsinööri toimii nimetyn hankkeen projektipäällikkönä kaupungin edustajanana ja turvallisuuskoordinaattorina. Rakennuttaminen sisältää hankkeen suunnitteluttamista, hankinta-asiakirjojen laadintaa, kilpailuttamista sekä rakennuttamista hankkeen loppuun saakka. Lisäksi merkittävänä tehtävänä on taitorakennerekisterin ylläpito. Toimi on vakituinen.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään alan opistotasoinen insinöörin tutkinto sekä valmistumisen jälkeen yli 4 vuotta työkokemusta silta- ja taitorakennekohteista. Lisäksi vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti. Tehtävässä menestyminen edellyttää valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaa. Lisäksi vaaditaan sujuvia vuorovaikutus- ja kirjallisia taitoja sekä monipuolisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsotaan silta- tai taitorekisterin käyttökokemus, 1-luokan betonityönjohtajan pätevyys, julkisen hankintamenettelyn ja tilaajavastuiden tuntemus.

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennuttamispäällikkö Petri Kantola, puh. 050 364 6095.
Hakuaika päättyy 19.9.2017.

 

Rakennuttajainsinöörin sijaisuus 1-180-17
Rakennuttajainsinöörin tehtävänä on katu- ja infrarakennuskohteiden valaistus- ja sähköjärjestelmien rakennuttaminen sekä kunnossapitoprojektien koordinointi. Rakennuttajainsinööri toimii nimetyn hankkeen projektipäällikkönä, kaupungin edustajana ja turvallisuuskoordinaattorina sekä asiantuntijana muiden rakennusprojektien sähköisten järjestelmien osalta. Rakennuttaminen sisältää hankkeen suunnitteluttamista, työmaiden valvontaa tai sen tilaamista, hankinta-asiakirjojen laadintaa, kilpailuttamista sekä rakennuttamista hankkeen loppuun saakka. Lisäksi merkittävänä tehtävänä on yhteistyö moniin sidosryhmiin, millä varmistetaan kokonaisuudessaan sujuva rakentaminen sekä tietojärjestelmien ylläpito. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.11.2017 – 31.5.2020.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuvan alan insinöörin tutkinto sekä valmistumisen jälkeen yli 2 vuotta työkokemusta soveltuvasta sähkötyöstä. Lisäksi vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti.

Tehtävässä menestyminen edellyttää valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä kokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi vaaditaan sujuvia vuorovaikutustaitoja sekä hyvää tekstin tuottamisen kykyä.

Eduksi katsotaan infrarakentamisen, ratasähköjärjestelmien sekä tietoliikenneverkkojen tuntemus.

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennuttajainsinööri Jussi Kulomäki 040 806 2156.
Hakuaika päättyy 25.9.2017.

 

Katso tarkemmat kuvaukset ja hakuohjeet:
www.tampere.fi/tyo

Rakennuslehden pääuutisia