Avoimet työpaikat Sauvon kunta Sauvon kunta Julkaistu Haku päättyy

Teknisen johtajan virka

Kasvavalla Turun kaupunkiseudulla sijaitseva merellinen
Sauvon kunta julistaa haettavaksi

Teknisen johtajan viran

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vähintään teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun rakennusalan insinöörin tutkinto. Lisäksi vaaditaan käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen ja vesihuoltotekniikkaan liittyvissä tehtävissä.

Tekninen johtaja on teknisen toimen toimialajohtaja. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa teknisen osaston osastopäällikkönä toimiminen; kunnallisteknisten, tila-, kiinteistö- ja siivouspalveluiden johtaminen ja kehittäminen; kunnan investointiohjelman toteutus sekä oman toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta vastaaminen. Tekninen johtaja toimii tekninen- ja ympäristölautakunnan esittelijänä ja hän on kunnan johtoryhmän jäsenen.

Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Hakemuksen opinto- ja työtodistuksineen voi toimittaa myös osoitteella Sauvon kunnanhallitus, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo tai sähköpostilla sauvon.kunta@sauvo.fi.

Virkaa on haettava 7.8.2017 kello 15 mennessä, jolloin myös postitse saapuneiden hakemusten on oltava perillä. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Seppo Allén, p. 050 5948 930.

Sauvo 28.6.2017

KUNNANHALLITUS

Sauvon kunta

Rakennuslehden pääuutisia