Rakentamisen konkurssit vähenivät myös heinäkuussa

Rakentamisen konkurssien määrä väheni kuluvan vuoden heinäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan kuukauteen. Alalla pantiin vireille heinäkuussa yhteensä 42 konkurssia, kun vuotta aiemmin luku oli 56. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli yhteensä 209 henkeä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 221. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastoista.

Katso rakennusalan eri ammattien palkat

Yksityisten työnantajien palveluksessa työskentelevien rakennusalan työntekijöiden keskiansiot ylittävät tuntipalkkaisten yleisen ansiotason Suomessa. Rakennusalan asiantuntijatehtävissä toimivien keskiansiot ovat puolestaan samaa luokkaa vastaavissa tehtävissä muilla aloilla maksettavien ansioiden kanssa. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokoamista yksityisen sektorin palkkatilastoista.

Suomi on kärkimaa BIMin hyödyntämisessä

”Rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön RYM Oy:n juuri päättynyt monitieteinen PRE-tutkimusohjelma vahvistaa Suomen asemaa tietomallintamisen tutkimuksen ja käyttöönoton kärkimaana maailmassa”, toteaa Liverpoolin yliopiston professori Arto Kiviniemi. Mallintamisen avulla voidaan saada radikaalia kohennusta rakentamisen laatuun, tuottavuuteen ja asiakaspalveluun.

Pientalotrendeissä rintamamiestalo ja funkistalo ovat pitäneet pintansa

Pientaloissa oli 1970-luvulla muotia tasakatot.1980-luvulla tulivat erkkerit, ulokkeet ja tornit. Ulkomailta apinoitiin meille käkikellotalot, kaaret ja pylväiköt. 1990-luvulla syntyi kartanomaisten pitsihuviloiden trendi. Noppamaiset funkistalot tekivät paluun 2000-luvulla. Vahvin brändituote on kuitenkin 1940-luvun rintamamiestalo, sillä Helsinki-pientalokin on ottanut siitä vaikutteita. Ekologisuuden ja energiansäästön nimissä pieni ja suoraviivainen on taas muotia.

Katso mitkä ovat olleet asuntomessujen pahimmat hudit ja parhaat oivallukset

1970-luvun alun tasakatot olivat asuntomessujen historian suurin huti. Iso huti oli myös savitalon rakentaminen. Terästalokaan ei ollut aluksi menestys ja ensimmäinen puukerrostalokokeilukin epäonnistui. Tuusulan messujen tulevaisuuden talon tulevaisuudenratkaisujen elinkaari oli vain pari vuotta. Tornit, erkkerit ja pitsihuvilat sen sijaan löysivät asuntomessuilta – valitettavasti – tiensä suomalaiseen asuntorakentamiseen. Kestävintä messuilla on ollut panostus energiataloudellisen rakentamisen kehittämiseen.