Rakentamisen konkurssit vähenivät myös heinäkuussa

Rakentamisen konkurssien määrä väheni kuluvan vuoden heinäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan kuukauteen. Alalla pantiin vireille heinäkuussa yhteensä 42 konkurssia, kun vuotta aiemmin luku oli 56. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli yhteensä 209 henkeä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 221. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastoista.

Katso rakennusalan eri ammattien palkat

Yksityisten työnantajien palveluksessa työskentelevien rakennusalan työntekijöiden keskiansiot ylittävät tuntipalkkaisten yleisen ansiotason Suomessa. Rakennusalan asiantuntijatehtävissä toimivien keskiansiot ovat puolestaan samaa luokkaa vastaavissa tehtävissä muilla aloilla maksettavien ansioiden kanssa. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokoamista yksityisen sektorin palkkatilastoista.