Rakennusalan uusien amk-opiskelijoiden määrä kasvoi yli kymmenyksellä

Rakennusalan uusien ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi tänä syksynä selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Myös vuotta aiemmin alan uusien opiskelijoiden määrä oli kasvanut edellisvuodesta, mutta sitä ennen määrä oli laskenut kahtena vuonna peräkkäin. Myös alan amk-opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastotietokannoista.

Tiilenpäät laskussa

Tiilirakentamisella on 6000 vuoden perinteet ja Suomessakin tiiltä on käytetty jo  1200-luvulta alkaen. Tiiliteollisuusliiton 85-vuotinen perintö on kuitenkin kuihtunut kolmeen yritykseen ja uhkakuvana on Ruotsi, jossa tiilen markkinaosuus on lähes nolla. Onneksi edulliset virolaiset muurarit ovat palauttaneet hieman tiilen kilpailukykyä.