Kira esittää hallitusohjelmaan neljä kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvää tavoitetta

Kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä muodostuva Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on koonnut alan yhteiset tavoitteet, jotka se vaatii vuosien 2011-2015 hallitusohjelmaan. Tavoitteet ovat: energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa, osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen, talousrikollisuuden torjunta sekä rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen.

Motiva käynnistää 10 uutta kuluttajien energianeuvontahanketta

Energianeuvonnan valtakunnallinen koordinaatiokeskus Motiva Oy käynnistää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta 10 uutta neuvontahanketta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hankkeiden toteuttajat ovat kaupunkeja ja kuntia, järjestöjä, energiatoimistoja sekä koulutusorganisaatioita. Rahoitettavat hankkeet kohdistuvat erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen, loma-asumiseen, kotitalouksiin ja kiinteistöihin. Uudet hankkeet toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Kiinteistönomistajia huolettavat korjausrakentamisen energiamääräykset

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry:n edustamat ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat huolissaan siitä, millaisia määräyksiä korjausrakentamiseen suunnitellaan energiatehokkuuden parantamiseksi. Laajojen energiakorjausten takaisinmaksuaika voi olla jopa sata vuotta. Tällöin korjaukset saattavat jäädä tekemättä. Kiinteistöjen energiatehokkuudessa suuria säästöjä voidaan saavuttaa jo ylläpitoa ja käyttöä kehittämällä.

Puolet rakennussuunnittelijoista ei katso tuntevansa riittävästi uusia määräyksiä

Isoverin teettämän kyselyn mukaan lähes puolet arkkitehdeistä, rakennesuunnittelijoista ja rakennusinsinööreistä kokee, ettei vielä tiedä tarpeeksi uusista energiamääräyksistä ja niiden soveltamisesta rakentamiseen. Viimeksi energiamääräyksiä päivitettiin vuoden 2008 lopulla, ja ne tulivat voimaan vuoden 2010 alusta. Uusimpia energiamääräyksiä odotetaan julkaistaviksi maaliskuussa.

Uponor lanseeraa energiatehokkaamman putkistoeristeen

Uponor tuo markkinoille uuden parannetun PE-putkistoeristeen. Uutuus parantaa eristettyjen putkistojen energiatehokkuutta merkittävästi. Yhtiön mukaan uudella eristemateriaalilla voidaan laskea putkistojen lämpöhäviöitä jopa 12 prosentilla ja alentaa näin käyttökustannuksia. Lisäksi PE-materiaali säilyttää eristyskykynsä korkealla tasolla koko käyttöikänsä.

Honkarakenne otti käyttöön uuden energiatehokkaan tiivistysmenetelmän

Honkarakenne Oyj on ottanut käyttöön tehtaalla hirsirunkoon asennettavan tiivistyksen, mikä lyhentää talon rungon asennusaikaa useilla päivillä. Samalla yhtiö uudisti hirsitalojen tiivistystekniikkaa itse kehittämällään Honka Tech -ratkaisulla, jonka teknisesti korkealaatuiset tiivistenauhat kohentavat talon energiatehokkuutta. Vastaavia materiaaleja käytetään muun muassa ajoneuvoissa sekä lääke- ja puusepänteollisuudessa.

Kuopion nollaenergiakerrostalo valmistui

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) rakennuttama nollaenergiakerrostalo, asuntola Puuseppä osoitteessa Suokatu 14 on valmis ottamaan vastaan asukkaansa. Puusepän asuttavat Kuopion kaupungin vammaispalveluyksikön valitsemat opiskelijat. Asuntolan viidessä kerroksessa on yhteensä 47 esteetöntä 31,9-38,8-neliöistä yksiötä. Talon rakentamisesta vastasi Lujatalo Oy. Betonielementit toimitti Lujabetoni Oy ja SPU Systems Oy vastasi eristeratkaisuista.