Järjestöiltä paljon korjausehdotuksia 2012 energiamääräyksiin

Rakennuttajien, teollisuuden, rakennustarkastajien, rakennusinsinöörien ja kilpailuviraston kanta 2012 energiamääräysehdotuksen tavoitteisiin on myönteinen. Energiatehokkuuden vaatimustasoa on niiden mielestä hyvin perustein päätetty kiristää vaiheittain. Kokonaisvaikutusten arviointi on jäänyt ministeriöltä kuitenkin kesken ja monet yksityiskohdat vaativat hiomista. Määräysten kiristäminen tulisi toteuttaa siten, että alalla vältettäisiin ratkaisujen toistuva muuttaminen. Siksi tuleville määräyksille halutaan vaiheittaisen uudistamisen tiekartta.

Energia-avustuksia koskeva lakimuutos vahvistettiin

Tasavallan presidentti on tiistaina 21. joulukuuta vahvistanut asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto on antanut asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Uudella energia-avustuksella tuetaan siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään. Lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen. Lain ja asetuksen muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Schneider Electric sopi kahden kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden kohentamisesta

Energianhallinnan asiantuntijayritys Schneider Electric on 20. joulukuuta allekirjoittanut sekä Ilmajoen että Asikkalan kunnan kanssa sopimukset niiden kiinteistöjen energiatehokkuuden kohentamiseen tähtäävistä toimista. Asikkalan hankkeen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa, josta noin 50 prosenttia on kunnan korjausvelkaa vähentäviä investointeja. Ilmajoen kunnan hankkeen arvo puolestaan on noin 1,2 miljoona euroa, josta lähes 440 000 euron osuus vähentää kunnan korjausvelkaa.

Honkasuon ekotehokkaalle kaupunkikylälle neljä toteuttajaa

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta on valinnut tontinvarauskilpailun perusteella neljä toteuttajaa Honkasuon ekotehokkaalle kaupunkikylälle. Vuokrattavia pientalotontteja on yhteensä 25. Oy Timber Frame Ltd saa toteutettavakseen 14 erillispientalotonttia. Rakennus-Sauma Komulainen Ky ja Kuhmon Puuelementti Oy saavat yhdessä toteutettavakseen kahdeksan rivitalotonttia ja Finndomo Rakennus Oy kolme. Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä neljä ehdotusta.

RT: Uusiutuvien energioiden vaatimus on kohtuuton

EU on asettanut jäsenmaille velvoitteen määritellä minimivaatimukset uusiutuvien energioiden käytölle rakennuksissa vuoteen 2015 mennessä. Jäsenmaiden harkintaan jätetään, mikä tuo taso on. Hajonta saattaa olla sama kuin uusiutuvien käytössä nytkin eli kahdesta prosentista alkaen. Suomi tavoittelee jo vuodesta 2012 alkaen 25 prosentin tasoa rakentamismääräyksissä. Teollisuuden mielestä 15 prosenttia riittäisi.

Ympäristöministeriö otti lisäajan rakentamisen energiamääräysten käsittelyyn

Ympäristöministeriö jatkaa vuonna 2012 voimaan tulevien rakentamisen energiamääräysten valmisteluaikaa. Asuntoministeri Jan Vapaavuori pitää tärkeänä, että lausuntokierroksella saadut kehitysehdotukset käydään perusteellisesti läpi. Hän korostaa, että määräykset annetaan kuitenkin vielä tällä vaalikaudella, ei kuitenkaan enää tämän vuoden puolella.

Äänestä Vuoden asuntovaikuttajaa

Vuoden asuntovaikuttaja valitaan nyt 12. kerran. Vuoden asuntovaikuttaja julkistetaan Asuntomarkkinat 2011 tilaisuudessa torstaina 20.1.2011 Hotel Hilton Helsinki Kalastajatorpassa. Asuntovaikuttajan valinnan tekevät yhdessä Asuntotietokeskus, Nordea ja Rakennuslehden lukijat äänestyksen kautta. Viime vuonna vaikuttajaksi valittiin Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.