Maarakennusalan konekustannukset kohosivat 11,4 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 11,4 prosenttia viime vuoden maaliskuusta kuluvan vuoden maaliskuuhun ulottuvalla jaksolla. Kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 10,4 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 11,8 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 11,9 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Ruotsi myönsi rajajohtoluvan Ruotsin ja Suomen väliselle merikaapelihankkeelle

Ruotsissa on myönnetty rajajohtolupa Ruotsin ja Suomen väliselle merikaapelihankkeelle Fenno Skan 2:lle. Ruotsin vesitalouslupa hankkeelle saadaan arviolta toukokuun puolivälissä. Hankkeen toteuttajat Fingrid Oy ja Svenska Kraftnät allekirjoittivat viime viikolla 150 miljoonan euron kaapelin toimitussopimuksen Nexans Norway AS:n kanssa ja kaapelin valmistus käynnistyy ensi vuonna. Kaapelin asennustyöt käynnistyvät keväällä 2011 ja yhteys otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.

WSP Finland ja Skanska Infra solmivat 7 vuoden siltojen ylläpitosopimuksen Oulussa

WSP Finland ja Skanska Infra ovat solmineet seitsemän vuoden sopimuksen Oulun tiepiirin pohjoisen alueen siltojen ylläpidosta vuosille 2008-2015. Ylläpidettäviä siltoja on yhteensä 641. Sopimukset sisältävät siltojen vuosi-, yleis- ja erikoistarkastukset, korjausten suunnittelua, korjaustoimenpiteiden ohjelmointia, siltarekisterin ylläpitoa, hoitourakoitsijan siltoihin liittyvien toimenpiteiden valvontaa ja avustavia viranomaistehtäviä.

Mank: Alan oppilaspaikkojen lisääminen kaikilla koulutustasoilla välttämätöntä

Maarakennusalan neuvottelukunnan Mank ry:n mukaan maarakennusalan suunnittelutoimistoissa ja urakointiliikkeissä koetaan jo työvoimapulaa. Alan mukaan onkin välttämätöntä, että oppilaspaikkoja lisätään kaikilla koulutustasoilla. Maarakennusalan keskeisten osapuolten yhteistyöelin Mank pohti alaan liittyviä asioita eilen vuosikokouksessaan Helsingissä.

Rautaruukki toimittaa teräsrakenteita Drammenin sataman laajennukseen Norjaan

Rautaruukki toimittaa teräsrakenteita Oslon lähettyvillä sijaitsevaan Drammenin satamalaajennukseen Norjaan. Ruukki toimittaa Kattegat-laituriin yhteensä 5 700 metriä kalliokärjellisiä teräsputkipaaluja, joilla varmistetaan luotettava perustaminen kallioon. Teräsputkipaalut valmistetaan Ruukin Oulaisten tehtaalla. Toimitukset aloitetaan huhtikuun puolivälissä ja ne saadaan päätökseen kuluvan vuoden heinäkuussa.

Destialle seitsemän kunnossapitourakkaa Tiehallinnolta

Destia Oy on voittanut tänä keväänä seitsemän Tiehallinnon kilpailuttamaa kunnossapidon alueurakkaa. Kaikkiaan kilpailutuksessa oli kahdeksan alueurakkaa. Yksi urakka meni NCC Roads Oy:lle. Urakoiden kestoajat ovat 5- ja 7-vuotisia ja ne käynnistyvät lokakuun alussa. Kaikkien urakoiden yhteishinnaksi muodostui 92 miljoonaa euroa, mikä alitti tilaajan laskeman kustannusarvion noin 16 prosentilla. Destian voittamien urakoiden yhteisarvo on 86,8 miljoonaa euroa.