Destiaa uhannut lakko raukesi

Rakennusliitto ja Destia Oy pääsivät torstaina 25. syyskuuta käydyissä neuvotteluissa sopimukseen jäsenmaksujen perinnästä. Sovun tuloksena Destiaa perjantaina 26. päivä syyskuuta uhannut työnseisaus peruuntui. Työnseisausaikeiden taustalla oli, että Destia oli aiemmin kieltäytynyt perimästä Rakennusliiton ammatti­osastojen jäseninä olevien työntekijöidensä jäsenmaksua.

Destia parantaa valtatietä Siilinjärvellä

Destia Oy urakoi valtatie 17:n parantamisen Toivalan ja Kuopion lentoasemantien väliselle osuudelle Siilinjärvellä. Rakennustyöt ovat aluillaan ja hanke valmistuu syyskuun puolivälissä ensi vuonna. Työn kustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannuksiin osallistuu Tiehallinnon lisäksi Siilinjärven kunta. Lisäksi työhön on haettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta.

Skanska sai Crusellin sillan rakennusurakan

Skanska Infra Oy on saanut Helsingin kaupungin rakennusvirastolta Crusellin sillan rakentamista koskevan urakan. Ruoholahden ja uuden Jätkäsaaren asuin- ja toimitila-alueen välille nousevan sillan rakennustyöt alkavat syyskuussa ja valmistuvat kahden vuoden kuluttua. Sopimuksen urakkasumma on 17,7 miljoonaa euroa.

Arkkitehdit ja rakennusinsinöörit palkkakuopassa

Talonrakennusalan erityisasiantuntijat näyttävät jääneen palkkakuoppaan viime vuonna, jos heidän palkkojaan verrataan infrapuolen vastaaviin. Tilastokeskuksen tietokantataulukoiden mukaan muun muassa rakennusinsinöörien ja arkkitehtien säännöllisen työajan keskiansio oli 3466 euroa kuukaudessa vuonna 2007. Samaan aikaan maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat ansaitsivat keskimäärin 3965 euroa. Siten geotekniikkainsinöörien, kaavoitustarkastajien ja maanrakennusinsinöörien palkat olivat keskimäärin 14,4 prosenttia talonrakennuspuolen ansioita paremmat.

Tiehallinto päätti tienpidon puuhuoltorahojen suuntaamisesta

Tiehallinto on linjannut perustienpidon puuhuoltoa turvaaviin kohteisiin myönnettävän rahoituksen käyttöä. Valtioneuvosto on vuoden 2008 budjetissa ja kehyspäätöksessä vuosille 2009-2012 osoittanut yhteensä 137 miljoonaa euroa puuhuoltoa turvaaviin kohteisiin. Tiehallinto osoittaa tästä sorateiden kelirikkokorjauksiin 80 miljoonaa euroa, päällystettyjen teiden kelirikkokorjauksiin 38 miljoonaa euroa, siltojen korjauksiin 16 miljoonaa euroa ja muihin kohteisiin 3 miljoonaa euroa.

Maarakennusalan konekustannukset kipusivat 10,0 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 10,0 prosenttia viime vuoden elokuusta kuluvan vuoden elokuuhun ulottuvalla vuoden jaksolla. Hoito- ja kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 10,3 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 9,7 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 11,3 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.