Maarakennusalan konekustannukset nousseet vuodessa 7,1 prosenttia

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 7,1 prosenttia viime vuoden lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun ulottuvalla jaksolla. Hoito- ja kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 7,9 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 6,7 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 9,5 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Porvoo investoi talonrakentamiseen 21,4 miljoonaa euroa vuonna 2009

Porvoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan kaupunginhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2009. Kaupungin teknisen lautakunnan investoinnit ovat ensi vuonna yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, josta peräti 21,4 miljoonaa kohdistuu talonrakentamiseen. Vuosina 2010-2013 teknisen lautakunnan kokonaisinvestoinnit supistuvat selvästi. Erityisesti tämä näkyy talonrakentamisessa, sillä kunnallisteknisten palveluiden investoinnit kasvavat ensi vuoden jälkeen.

VN: Helsingin seudun rakentamista suunnattava raideliikenteen palvelualueelle

Valtioneuvosto on tarkistanut valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Keskeiset tarkennukset koskevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, Helsingin seudun asuntotuotannon, liikenteen ja maankäytön kokonaisuutta sekä alueidenkäytön energiakysymyksiä. Helsingin seudulla rakentamista tulisi suunnata erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

LVM: Helsinki–Pietari-ratayhteys Lahden ja Luumäen kautta

Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä Helsingin ja Pietarin välistä ratayhteyttä on kehitettävä lähitulevaisuudessa niin, että se kulkee Lahden, Kouvolan ja Luumäen kautta. Tähän lopputulokseen LVM tuli, kun se arvioi Ratahallintokeskuksen työryhmän selvitystä niistä toimenpiteistä, joita 300 kilometriä tunnissa kulkeva junayhteys Helsingin ja Pietarin välille edellyttäisi. Supernopeaa yhteyttä tarkasteltiin vain Kotkan kautta kulkevalla reitillä.

Jorma Wiitakorpi ulos Destian hallituksesta

Destia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on vapauttanut Jorma Wiitakorven yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä sekä hallituksen jäsenyydestä välittömästi. Samalla puheenjohtajan tehtävän ottaa vastaan hallituksen varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen. Virkkunen toimii Metso Mineralsin talousjohtajana ja on ollut Destian hallituksen jäsen vuodesta 2007.