Asfaltti- ja maalausalat saivat työehtosopimuksen – lattianpäällystysala neuvottelee vielä

Rakennusliitto pääsi perjantaina työnantajia edustavien Asfalttiliiton ja Suomen Maalarimestariliiton kanssa sopimukseen seuraavasta palkkaratkaisusta. Molempien alojen ratkaisut ovat kaksivuotisia ja noudattelevat rakennusalan sopimusten yleistä linjaa. Niiden kustannusvaikutukset ovat 5,96 prosenttia vuonna 2008 ja 6,20 prosenttia vuonna 2009.

WSP Finlandille yleiskaavan suunnittelusopimus Jordanian Ammanista

WSP Finland Oy on saanut yhdessä jordanialaisen Consolidated Consultants Ltd:n kanssa sopimuksen laatia Jordanian Ammaniin strateginen yleiskaava Euroopan Investointipankin rahoittamana. Paikallisena tilaajana toimii julkisista hankkeista vastaava ministeriö (Ministry of Public Works). Yleiskaavahanke kuuluu osana Maailmanpankin rahoittamaan Ammanin itäiseen kehätiehen.

RIL:n Vuoden silta 2008 –palkinto Keravan kaupunkisilloille

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja sen sillanrakennusjaosto on myöntänyt Vuoden silta 2008 -tunnustuspalkinnon Keravan kaupunkisilloille. Voittaneen työn keskeinen vahvuus on tuomariston mielestä kohteen tasapainoinen kokonaisuus. Alikulkujen avara mitoitus, sekä käytetyt korkealuokkaiset materiaalit ja varusteet osoittavat halua panostaa ihmisten jokapäiväiseen lähiympäristöön. Lopputuloksena on korkealuokkainen katutila, jossa liikkuminen on miellyttävää.

VR-Rata aloitti Talvivaaran radan rakennustyöt

Oy VR-Rata Ab:n toteuttama Talvivaaran radan rakentamisurakka on käynnistynyt maansiirtotöillä. Varsinaiset päällysrakennetyöt alkavat elokuussa, ja liikenne radalla alkaa syksyllä 2009. Runkoradan lisäksi urakkaan kuuluu kaivoksen luovutusratapiha Talvivaarassa. Urakan VR-Radalta tilasi Talvivaara Infrastructrure Oy.

Suomen Sähkörakennus urakoi liikenteen varoitus- ja informaatiojärjestelmän Kehä III:lle

Tiehallinto on allekirjoittanut tänään urakkasopimuksen Suomen Sähkörakennus Oy:n kanssa Kehä III:n varoitus- ja informaatiojärjestelmän rakentamisesta. Työt alkavat maaliskuussa kaapelointitöillä ja portaaliopasteet nostetaan paikoilleen kesällä. Järjestelmän koekäyttö alkaa syksyllä ja urakka valmistuu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden lopussa. Kyseessä on yksi Tiehallinnon kaikkien aikojen suurimmista telematiikkaurakoista. Urakkahinta on 3,1 miljoonaa euroa.

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin ja Hangon kaupungin yhteistyönä laadittu Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden pääpaino on pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa.