Suurhiekan merituulipuistohankkeen YVA-menettelyn kenttäselvitykset alkavat

Wpd Finland Oy käynnistää Suurhiekan alueelle sijoittuvan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät kenttäselvitykset. Oulun pohjoispuolella sijaitsevaan Suurhiekan merituulipuistoon rakennettaisiin yhteensä noin 400-600 megawattia tuulivoimaa. Wpd:llä on alueesta käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa. Samalla yhtiö kuitenkin lykkää Vaasan eteläpuolelle Korsnäsiin suunnitellun merituulipuiston ympäristöselvityksiä.

Ympäristökeskus vaatii Hikiä–Forssa -voimajohdolle uutta reittiä Riihimäellä

Hämeen ympäristökeskus vaatii Hikiä-Forssa -voimajohdon YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa Fingrid Oyj:n suunnittelemalle 400 kilovoltin johdolle uutta linjausta Riihimäen taajamaa kierrettäessä. Fingrid on suunnitellut voimajohdolle Riihimäen taajaman pohjoispuolitse kiertävää vaihtoehtoa, mutta ympäristökeskuksen mielestä ehdotettu linjaus ei ole luonnonsuojelun kannalta toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, koska se kulkee Hatlamminsuon suojelualueen läpi.

Maarakennusalan konekustannukset kohosivat 11,4 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 11,4 prosenttia viime vuoden maaliskuusta kuluvan vuoden maaliskuuhun ulottuvalla jaksolla. Kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 10,4 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 11,8 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 11,9 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Ruotsi myönsi rajajohtoluvan Ruotsin ja Suomen väliselle merikaapelihankkeelle

Ruotsissa on myönnetty rajajohtolupa Ruotsin ja Suomen väliselle merikaapelihankkeelle Fenno Skan 2:lle. Ruotsin vesitalouslupa hankkeelle saadaan arviolta toukokuun puolivälissä. Hankkeen toteuttajat Fingrid Oy ja Svenska Kraftnät allekirjoittivat viime viikolla 150 miljoonan euron kaapelin toimitussopimuksen Nexans Norway AS:n kanssa ja kaapelin valmistus käynnistyy ensi vuonna. Kaapelin asennustyöt käynnistyvät keväällä 2011 ja yhteys otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.

WSP Finland ja Skanska Infra solmivat 7 vuoden siltojen ylläpitosopimuksen Oulussa

WSP Finland ja Skanska Infra ovat solmineet seitsemän vuoden sopimuksen Oulun tiepiirin pohjoisen alueen siltojen ylläpidosta vuosille 2008-2015. Ylläpidettäviä siltoja on yhteensä 641. Sopimukset sisältävät siltojen vuosi-, yleis- ja erikoistarkastukset, korjausten suunnittelua, korjaustoimenpiteiden ohjelmointia, siltarekisterin ylläpitoa, hoitourakoitsijan siltoihin liittyvien toimenpiteiden valvontaa ja avustavia viranomaistehtäviä.

Mank: Alan oppilaspaikkojen lisääminen kaikilla koulutustasoilla välttämätöntä

Maarakennusalan neuvottelukunnan Mank ry:n mukaan maarakennusalan suunnittelutoimistoissa ja urakointiliikkeissä koetaan jo työvoimapulaa. Alan mukaan onkin välttämätöntä, että oppilaspaikkoja lisätään kaikilla koulutustasoilla. Maarakennusalan keskeisten osapuolten yhteistyöelin Mank pohti alaan liittyviä asioita eilen vuosikokouksessaan Helsingissä.