Tampereen läntisen kehätien ylle nousee uusi puusilta tällä viikolla Ylöjärvellä

Malminmäen ulkoilusillan toinen puolisko nostetaan paikalleen Tampereen läntisen kehätien ylle Ylöjärvellä keskiviikkona. Sillan ensimmäinen kaariosa asennettiin paikalleen helmikuun lopussa. Siltakaaret painavat 15 tonnia ja ne ovat 31 metriä pitkiä ja kahdeksan metriä korkeita. Kokonaan puisen sillan on valmistanut puuteollisuuden konserni Versowood Oy. Työmaan rakennustöistä vastaa Destia Oy.

Toimitusmiesten mukaan Sierilän voimalaitosta ei tulisi rakentaa – Kemijoki Oy ihmettelee esitystä

Toimitusmiehet ovat saaneet valmiiksi Sierilän voimalaitoksen rakentamisen ja käyttämisen lupakäsittelyyn liittyvän katselmustoimituksen. Toimitusmiehet esittävät Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle, että Kemijoki Oy:n Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylään ja Kemijoen varteen kaavaileman voimalaitoksen rakentamiselle ei tulisi myöntää lupaa vesilakiin perustuen. Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Aimo Takala ihmettelee luvan epäämisen perusteita.

Hallitus antoi liikennepoliittisen selontekonsa – järjestöt kritisoivat rahoituksen riittävyyttä

Hallitus on antanut liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle tänään. Käynnissä olevien ja päätettyjen liikenneinvestointien menot ovat noin 400 miljoonaa euroa vuodessa kehyskaudella 2009-2012. Vaalikaudella alkaa 13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia, joiden arvo on noin 1,1 miljardia. Uusien liikennehankkeiden aloittamiseen panostetaan 80 miljoonaa euroa aiemman kehyksen ylittäviä varoja valtion omaisuuden myyntituloista. Eri järjestöt ovat jo ehtineet antamaan risuja selonteolle sen rahoituksen riittämättömyydestä.

Relacomin työntekijät menossa lakkoon torstaina

Tietoliikenneverkkojen asennus- ja huoltoyhtiö Relacom Finland Oy:n työntekijät ovat aikeissa aloittaa työtaistelun torstaina 27.3. vastalauseena yhtiön toiminnalle yhteistoimintaneuvotteluissa. Lakko kestäisi kaksi päivää. Työtaistelutoimen toteuttaisivat yhdessä Toimihenkilöunioni TU, Sähköliitto ja Metalliliitto. Relacomin toimihenkilöiden pääluottamusmies Ola Kuusisto arvioi Rakennuslehdelle, että työtaisteluun osallistuisivat kaikki yhtiön työntekijät ylintä johtoa ja ylempiä toimihenkilöitä lukuun ottamatta eli yhteensä noin 1 700 työntekijää. Heistä noin 600 on toimihenkilöitä.

Venäjän rautatiet kaavailee useita rakennushankkeita Moskovaan

Venäjän rautatiet (RZD Russian Railways) aikoo uudistaa Moskovan alueen rautatieverkostoa, kertoo The Moscow Times. Venäjän rautateiden varapääjohtajan Vadim Morozovin mukaan seuraavan 12 vuoden aikana hankkeisiin on laskettu menevän lähes 800 miljardia ruplaa eli yli 33,9 miljardia dollaria. Vuoteen 2015 mennessä kehityshankkeisiin investoidaan lähes 300 miljardia ruplaa. Lähes 50 prosenttia budjetista tulee valtion kassasta, loppuosan maksavat Moskovan viranomaiset ja Venäjän rautatiet.