Ratahallintokeskus poistaa 120 tasoristeystä 2008

Ratahallintokeskus pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla tänä vuonna ennätysmäärän tasoristeyksiä, yhteensä noin 120. Tasoristeysten poistoon on käytettävissä erillinen 9 miljoonan euron määräraha. Viime vuosina on poistettu noin 50 tasoristeystä vuodessa eli poistovauhti on nyt selvästi suurempi.

YTV vaatii Kehä III:n parantamisen aloittamista 2009

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV pitää välttämättömänä Kehä III:n parannustöiden aloittamista vuonna 2009. YTV antoi lausuntonsa tiehankkeiden kiireellisyydestä Uudenmaan tiepiirille vuosia 2009-2012 koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. YTV esittää Kehä III:n kunnostusmäärärahat pitäisi sisällyttää kyseiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: Perusväylänpidon rahoitus liian vähäistä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mielestä perusväylänpidon rahoitustaso on edelleen liian alhainen. Perusväylänpidon aiempien vuosien aiheuttamat puutteet eivät tule riittävästi huomioiduksi kehyspäätöksessä ja perusväylänpidon rahoitusta joudutaan korottamaan lisätalousarvioiden yhteydessä. Valiokunta haluaisi uudistaa liikennehankkeiden budjetointia. Investoinnit ja käyttömenot tulisi erottaa toisistaan, mikä antaisi paremmat mahdollisuudet hallita investointi- ja rahoitussuunnittelua.

Tiehallinto uusii maanteiden päällysteitä 3100 kilometriä 2008

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä vuonna noin 3 100 kilometriä, mutta Tiehallinnon mukaan maanteiden kunnon ylläpitämiseksi tarvittava vuosittainen päällystysmäärä olisi yli 4 000 kilometriä. Viimeksi tähän on päästy vuonna 2005, jolloin päällysteiden uusimiseen sekä tien rakenteen korjaamiseen ja parantamiseen käytettiin noin 150 miljoonaa euroa. Tänä vuonna rahoitusta on käytettävissä noin 130 miljoonaa euroa. Päällystäminen on kuitenkin kallistunut vuodesta 2005 raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä.