Maarakennus Jaara urakoi sillan Oulussa

Oulun kaupungin tekninen keskus on käynnistänyt Kiskopolun ylikäytäväsillan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen valmistelevat työt. Silta yhdistää Nokelan ja Limingantullin kevyen liikenteen väylät. Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Maarakennus Jaara Oy. Urakka valmistuu vuoden 2009 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,0 miljoonaa euroa. Hankkeeseen liittyy myös Oulun Veden töitä sekä Oulun Energian pieni kaukolämpölinjan muutostyö, joka tehdään kesällä 2009.

Fingrid investoi 1,6 miljardia euroa kymmenessä vuodessa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee investoivansa kantaverkkoon ja varavoimaan seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 1,6 miljardia euroa. Investointeja vaaditaan, kun tuulivoimaa lisätään. Fingridin selvityksen mukaan lisäinvestoinnit mahdollistavat yhden suuren ydinvoimayksikön ja 2 000 megawatin tuulivoimakapasiteetin liittämisen Suomen kantaverkkoon vuoteen 2020 mennessä.

Pöyrylle 3 miljoonan euron rakennuttajasopimus Kolumbiasta

Pöyry on solminut rakennuttajapalvelusopimuksen Bogotán kaupunkiliikenneviraston Instituto de Desarollo Urbanon kanssa. Toimeksianto käsittää paikallisen pikalinja-autojärjestelmän rakennustyön aikaisen projektiseurannan, työmaavalvonnan, laadunvalvonnan ja urakkavalvonnan. Palvelut toimitetaan kesäkuun 2008 ja elokuun 2010 välisenä aikana. Sopimuksen arvo on noin 3 miljoonaa euroa.

Tornion ja Haaparannan välinen tie vihitään käyttöön

Vuosi sitten käynnistynyt E4-tien rakentaminen Tornion ja Haaparannan välillä on valmistunut. Tie avataan liikenteelle keskiviikkona 3. syyskuuta pidettävissä vihkiäisissä. Tien ja siltojen rakennuttajat olivat Suomen Tiehallinto ja Ruotsin Vägverket. Suomen puolella urakoinnista vastasi Destia Oy ja Ruotsin puolella Vägverket Produktion.