Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää perusväyläpidon rahoitusta riittämättömänä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt valtioneuvoston liikennepoliittista selontekoa koskevan mietinnön, jossa korostetaan liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä, liikenneturvallisuutta, joukkoliikenteen aseman vahvistamista ja perusväylänpidon rahoitusta. Valiokunnan mukaan vaalikauden alussa laadittavasta liikennepoliittisesta selonteosta pitäisi tulla pysyvä käytäntö.

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 13,6 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 13,6 prosenttia viime vuoden toukokuusta kuluvan vuoden toukokuuhun ulottuvalla jaksolla. Kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 12,2 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 14,2 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 14,6 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Fortum yhdistää infrastruktuuriliiketoimintansa norjalaisen Hafslund Infratekin kanssa

Fortum Oyj aikoo yhdistää kriittisen infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa norjalaisen Hafslund Infratek ASA:n kanssa. Yhtiöt ovat tehneet asiasta aiesopimuksen. Sopimuksen mukaan Fortum saa 33 prosentin omistusosuuden yhdistetystä Hafslund Infratek ASA:sta ja Hafslund ASA:n omistusosuudeksi tulee 43,3 prosenttia. Loput osakkeet omistavat institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat.

Infra ry: Tilaajat jakamaan polttoaineiden hinnannousun aiheuttamia lisäkustannuksia

Maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan etujärjestö Infra ry kehottaa tänään lähettämässään kirjeessä infrapalveluiden tilaajia jakamaan polttoainekustannusten noususta johtuvia urakoiden lisäkustannuksia, vaikka tarkistusmahdollisuudesta ei olisi ennalta sovittukaan. Järjestön mukaan yksistään polttoaineiden hintojen vuosinousu aiheuttaa kone- ja kuljetuspalveluiden hintoihin noin 10 prosentin korotustarpeen. Hinnannousu on ollut poikkeuksellisen iso ja ennakoimaton sekä sellainen, johon yritykset eivät voi vaikuttaa.