Itään suuntautuvien rautatieyhteyksien päälinjausvaihtoehdot selvitetty

Helsingin ja Pietarin välisten rautatieyhteyksien lähivuosikymmenien tarpeita ja edellytyksiä kartoittanut esiselvitys on valmistunut. Selvityksessä käsiteltiin kolmea itäsuunnan päälinjausvaihtoehtoa, joita verrattiin nykyiseen Lahti-Luumäki-Vainikkala -rataan. Lisäksi työssä selvitettiin alustavasti kaukojunaliikenteen lentokenttäyhteyttä ja sen vaikutuksia itäsuunnan vaihtoehtoihin. Esiselvityksen tekoon osallistuivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Ratahallintokeskus, Ympäristöministeriö, alueen maakuntaliitot ja Uudenmaan ympäristökeskus.

Valtio rahoittaa ennätyksellisesti uusia liikennehankkeita

Hallitus esittää eilisessä valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2009-2012 enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aiemmin. Puunsaannin edistämiseen tarkoitettujen perusväylien parannustöihin osoitetaan tämän kevään lisäbudjetissa 50 miljoonaa euroa ja neljän vuoden aikana tarkoitukseen varataan uutta kohdennettua rahaa yhteensä 105 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi perustienpidon määrärahoja lisätään kehyskaudella 60 miljoonalla eurolla ja uusien liikennehankkeitten aloittamiseen panostetaan aiemman kehyksen ylittäviä varoja 80 miljoonaa euroa.

Rakennusteollisuus RT: Väyläinvestointien taso riittämätön

Valtioneuvoston kehysriihessä eilen esitetty väyläinvestointien taso on Rakennusteollisuus RT ry:n mielestä täysin riittämätön, jotta EU:n Suomelle asettamat energiakulutuksen kovat säästötavoitteet voitaisiin saavuttaa. Infra ry:n toimitusjohtajan Paavo Syrjön mukaan lisäyksen oikea taso olisi noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, kun kehysbudjetissa esitettiin 108,7 miljoonan euron lisäystä uusiin liikennehankkeisiin vuosina 2009-2012.

Valtiolta enintään 200 miljoonaa euroa länsimetrolle

Hallitus on asettanut tänään pitämässään kehysriihessä länsimetron valtion rahoitusosuudelle 200 miljoonan euron katon. Valtion rahoitusta annetaan hankkeelle vuodesta 2010. Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen mukaan valtion kehyspäätös ei vesitä hanketta, koska Espoo on valmistellut hanketta siitä lähtökohdasta, että valtion osuus kustannuksista on 30 prosenttia.

Kehäradan kustannusarvio nousi 590 miljoonaan euroon

Kehäradan kustannusarvio on noussut 590 miljonaan euroon, joka on 75 miljoonaa enemmän kuin aikaisempi arvio. Liikenneministeri Anu Vehviläisen mielestä on erittäin kiusallista, että näin suuri kustannusylitys on tuotu esiin juuri hallituksen kehysriihen alla. Hänen mukaansa hanketta ei ole valmisteltu parhaalla mahdollisella tavalla.

Asfaltti- ja maalausalat saivat työehtosopimuksen – lattianpäällystysala neuvottelee vielä

Rakennusliitto pääsi perjantaina työnantajia edustavien Asfalttiliiton ja Suomen Maalarimestariliiton kanssa sopimukseen seuraavasta palkkaratkaisusta. Molempien alojen ratkaisut ovat kaksivuotisia ja noudattelevat rakennusalan sopimusten yleistä linjaa. Niiden kustannusvaikutukset ovat 5,96 prosenttia vuonna 2008 ja 6,20 prosenttia vuonna 2009.