Moskova investoi yli 13 miljardia dollaria tiehankkeisiin

Moskovan viranomaiset suunnittelevat panostavansa yli 13 miljardia dollaria (n. 8,8 miljardia euroa) kaupungin teiden rakentamiseen ja kunnostamiseen seuraavien kolmen vuoden aikana. Investointisuunnitelman mukaan kaupunki rahoittaa tiehankkeita 4,5 miljardilla dollarilla (n. 3,0 miljardia euroa) vuonna 2009 ja 4,3 miljardilla dollarilla (n. 2,9 miljardia euroa) sekä 2010 että 2011. Asiasta kertoi venäläinen uutistoimisto RIA Novosti.

Espoon kiviholvisilta avattiin

Espoon 550-vuotisen taipaleen kunniaksi rakennettu kiviholvisilta, Kannusilta, on avattu virallisesti 27. elokuuta. Kannusilta valittiin juhlavuoden rakennushankkeeksi Espoon tuomiokirkon ja hallinnollisen keskuksen välittömässä läheisyydessä olevan historiallisen sijaintinsa takia. H&P Infra Oy:n urakoiman sillan ja siihen liittyvien katutöiden kustannukset olivat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Pääkaupunkiseudun liikennehankkeista tehtiin aiesopimus

Valtio, pääkaupunkiseudun kunnat sekä YTV ovat tehneet aiesopimuksen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007:n toteutuksesta. Suunnitelmaan on kirjattu pk-seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat sekä lähivuosien merkittävimmät liikennehankkeet. Kiireellisimpiä hankkeita infrastruktuurin parantamisessa ovat Kehärata ja Länsimetro. Seuraavina listalla tulevat Kehä III:n parantaminen, Kehä I:n parantaminen Helsingin ja Espoon alueilla sekä Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen.

Ramboll suunnittelee valtatien parantamisen välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö

Ramboll Finland Oy laatii konsulttityönä Tiehallinnon Hämeen tiepiirille alustavan yleissuunnittelun valtatie 3:n parantamiseksi Ylöjärven Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sarkkilan välillä. Suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä ovat mukana myös ympäristö- ja muut viranomaiset sekä alueen kunnat. Samalla käynnistyvät lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja siihen liittyvät tutkimukset. YVA:ssa tarkastellaan valtatie 3:n parantamisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden merkittävimmät vaikutukset.