Ramboll suunnittelee valtatien parantamisen välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö

Ramboll Finland Oy laatii konsulttityönä Tiehallinnon Hämeen tiepiirille alustavan yleissuunnittelun valtatie 3:n parantamiseksi Ylöjärven Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sarkkilan välillä. Suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä ovat mukana myös ympäristö- ja muut viranomaiset sekä alueen kunnat. Samalla käynnistyvät lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja siihen liittyvät tutkimukset. YVA:ssa tarkastellaan valtatie 3:n parantamisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden merkittävimmät vaikutukset.

Auto- ja Tieforum kritisoi budjetin tiemäärärahojen vähyyttä

Kaikkiaan 27 yhteiskunnallisen järjestön muodostama Auto- ja Tieforum kertoo olevansa pettynyt budjettiehdotuksen perustienpitoon kaavailemien määrärahojen vähyyteen. Perustienpitoon ehdotetaan ensi vuodelle 511 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna siihen käytetään 564 miljoonaa. Kuitenkin jo tänä vuonna maanteiden päällysteitä uusitaan jo lähes kolmanneksen vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

RT kaipaa lisää tie- ja ratamäärärahoja sekä laajempaa ARA-tuotantoa

Rakennusteollisuus RT ry antaa kritiikkiä valtiovarainministeriön vuoden 2009 talousarvioehdotukselle. RT:n mukaan budjettiehdotuksessa teiden ja ratojen kunnossapitoon esitetyt varat eivät mahdollista liikenneverkostomme korjausvelan kasvun pysäyttämistä. Asuntotuotannon hiljeneminen puolestaan mahdollistaisi talousarviossa ehdotettua laajemman ARA-tuotannon käynnistämisen.

Tiehallinto: Kustannusten nousu uhkaa perustienpitoa

Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä on huolissaan teiden ja siltojen kunnosta. Ehdotettu perustienpidon rahoitus ei kata toimialan kustannusten nousua ja vaikeuttaa siksi teiden ja siltojen kunnon ylläpitoa päällystetyllä tieverkolla. Sorateiden kunto sen sijaan paranee puuhuoltoon turvaamiseen suunnatun lisärahoituksen avulla.