Skanskalle 12,8 miljoonan euron siltojen ylläpitosopimus Oulussa

Tiehallinto ja Skanska Infra Oy ovat tehneet 7-vuotisen siltojen ylläpitoa koskevan palvelusopimuksen, jonka urakkasumma on 12,8 miljoonaa euroa. Skanska hoitaa Oulun pohjoisen alueen siltojen ylläpidon vuoden 2015 helmikuuhun asti. Sopimus kattaa kolmasosan Oulun tiepiirin alueesta. Sopimuksen alaiset paikkakunnat ovat Oulu, Oulunsalo, Kempele, Hailuoto, Haukipudas, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi, Ylikiiminki, Kiiminki, Yli-Ii, Ii ja Pudasjärvi. Ylläpidettäviä siltoja on yhteensä 641.

Itään suuntautuvien rautatieyhteyksien päälinjausvaihtoehdot selvitetty

Helsingin ja Pietarin välisten rautatieyhteyksien lähivuosikymmenien tarpeita ja edellytyksiä kartoittanut esiselvitys on valmistunut. Selvityksessä käsiteltiin kolmea itäsuunnan päälinjausvaihtoehtoa, joita verrattiin nykyiseen Lahti-Luumäki-Vainikkala -rataan. Lisäksi työssä selvitettiin alustavasti kaukojunaliikenteen lentokenttäyhteyttä ja sen vaikutuksia itäsuunnan vaihtoehtoihin. Esiselvityksen tekoon osallistuivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Ratahallintokeskus, Ympäristöministeriö, alueen maakuntaliitot ja Uudenmaan ympäristökeskus.

Valtio rahoittaa ennätyksellisesti uusia liikennehankkeita

Hallitus esittää eilisessä valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2009-2012 enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aiemmin. Puunsaannin edistämiseen tarkoitettujen perusväylien parannustöihin osoitetaan tämän kevään lisäbudjetissa 50 miljoonaa euroa ja neljän vuoden aikana tarkoitukseen varataan uutta kohdennettua rahaa yhteensä 105 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi perustienpidon määrärahoja lisätään kehyskaudella 60 miljoonalla eurolla ja uusien liikennehankkeitten aloittamiseen panostetaan aiemman kehyksen ylittäviä varoja 80 miljoonaa euroa.

Rakennusteollisuus RT: Väyläinvestointien taso riittämätön

Valtioneuvoston kehysriihessä eilen esitetty väyläinvestointien taso on Rakennusteollisuus RT ry:n mielestä täysin riittämätön, jotta EU:n Suomelle asettamat energiakulutuksen kovat säästötavoitteet voitaisiin saavuttaa. Infra ry:n toimitusjohtajan Paavo Syrjön mukaan lisäyksen oikea taso olisi noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, kun kehysbudjetissa esitettiin 108,7 miljoonan euron lisäystä uusiin liikennehankkeisiin vuosina 2009-2012.

Valtiolta enintään 200 miljoonaa euroa länsimetrolle

Hallitus on asettanut tänään pitämässään kehysriihessä länsimetron valtion rahoitusosuudelle 200 miljoonan euron katon. Valtion rahoitusta annetaan hankkeelle vuodesta 2010. Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen mukaan valtion kehyspäätös ei vesitä hanketta, koska Espoo on valmistellut hanketta siitä lähtökohdasta, että valtion osuus kustannuksista on 30 prosenttia.