Rambollille Suomen teiden päällystevaurioiden mittausurakka

Ramboll Finland Oy on voittanut Tiehallinnon järjestämän tarjouskilpailun Suomen päällystettyjen teiden vaurioiden mittaamisesta. Sopimus on 3-vuotinen ja siihen liittyy 3 optiovuotta. Ramboll Finland toteuttaa automaattisen päällystevaurioiden mittauksen (APVM) yhteistyössä ruotsalaisen Ramboll RST:n kanssa. Ramboll Finland hallinnoi projektia ja Ramboll RST toimii mittausoperaattorina.

Rambollilta yleissuunnitelma Pietarsaaren ja Kokkolan seudun vesihuollolle

Ramboll Finland Oy on valittu laatimaan uudistettu vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan kaupunkien sekä Kälviän, Lohtajan, Ullavan, Pedersören, Luodon ja Kruunupyyn kuntien alueelle. Ramboll laatii vaihtoehtoisia suunnitelmaehdotuksia kuluvan vuoden loppuun mennessä ja suunnitelman arvioidaan olevan kokonaan valmis kesään 2009 mennessä.