Pietari pyytää tarjouksia Pulkovon lentokentän laajennuksesta

Pietarin kaupunki aikoo pyytää Pulkovon lentokentän laajentamista koskevia tarjouksia ensi kuussa. Kaupungin viranomaisten mukaan kilpailun finalistit valitaan kesäkuuhun mennessä. Hanke on tarkoitus toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteisenä PPP-hankkeena. Pulkovon lentokentän laajentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli euron nykykurssilla laskettuna reilut 0,8 miljardia euroa. Asiasta kertoi The St. Petersburg Times.

Tiehallinto sai vesiluvan Kuopion Kallansiltojen vesirakentamiselle

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Savo-Karjalan tiepiirille luvan Kuopion Kallansiltojen parantamiseksi tarvittaviin vesirakennustöihin. Hankkeessa on kyse valtatien 5 muuttamisesta moottoritieksi välillä Päiväranta-Vuorela. Tiehallinnon mukaan yli 40 vuotta sitten rakennetut Kallansillat ovat elinkaarensa lopussa. Savo-Karjalan tiepiiri on toivonut, että Päiväranta-Vuorela -tieosuuden rakentaminen päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Skanska kunnostautui Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun tämän vuoden voittajat on palkittu tänään Helsingissä. Uudenmaan työsuojelupiirin luovuttaman kiertopalkinnon voitti talonrakennusyritysten sarjassa Skanska Talonrakennus Oy ja maa- ja vesirakennusalan yritysten sarjassa Skanska Infra Oy. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

MTK esittää Kollajan ja Vuotoksen altaiden rakentamista

MTK:n energiavaliokunnan mukaan EU:n Suomelle esittämä 38 prosentin uusiutuvan energian osuus edellyttää kaikkien päästöttömien energiantuotantomahdollisuuksien hyödyntämistä. Suomen tulisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoaan 9,5 prosenttiyksiköllä. MTK katsoo, että tavoitteeseen pääsemiseksi Kollajan ja Vuotoksen altaat pitäisi rakentaa.