Tornio–Kolari -radan peruskorjaus alkaa VR-Radan urakoimana kesäkuussa

Tornio-Kolari -radan päällysrakenteen uusiminen alkaa kesäkuussa Torniosta pohjoiseen. Oy VR-Rata Ab toimii pääurakoitsijana kokonaispituudeltaan noin 181 kilometrin hankkeessa. Marraskuun loppuun mennessä valmistuu 28 kilometrin pituinen osuus. Radan parantamistöitä jatketaan tulevina vuosina rahoituksen salliessa niin, että koko peruskorjaus valmistuisi vuonna 2011. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 86 miljoonaa euroa.

Ratahallintokeskus poistaa 120 tasoristeystä 2008

Ratahallintokeskus pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla tänä vuonna ennätysmäärän tasoristeyksiä, yhteensä noin 120. Tasoristeysten poistoon on käytettävissä erillinen 9 miljoonan euron määräraha. Viime vuosina on poistettu noin 50 tasoristeystä vuodessa eli poistovauhti on nyt selvästi suurempi.

YTV vaatii Kehä III:n parantamisen aloittamista 2009

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV pitää välttämättömänä Kehä III:n parannustöiden aloittamista vuonna 2009. YTV antoi lausuntonsa tiehankkeiden kiireellisyydestä Uudenmaan tiepiirille vuosia 2009-2012 koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. YTV esittää Kehä III:n kunnostusmäärärahat pitäisi sisällyttää kyseiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: Perusväylänpidon rahoitus liian vähäistä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mielestä perusväylänpidon rahoitustaso on edelleen liian alhainen. Perusväylänpidon aiempien vuosien aiheuttamat puutteet eivät tule riittävästi huomioiduksi kehyspäätöksessä ja perusväylänpidon rahoitusta joudutaan korottamaan lisätalousarvioiden yhteydessä. Valiokunta haluaisi uudistaa liikennehankkeiden budjetointia. Investoinnit ja käyttömenot tulisi erottaa toisistaan, mikä antaisi paremmat mahdollisuudet hallita investointi- ja rahoitussuunnittelua.

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 10,5 prosenttia vuodessa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat 10,5 prosenttia viime vuoden huhtikuusta kuluvan vuoden huhtikuuhun ulottuvalla jaksolla. Kunnossapitokoneiden kustannukset kasvoivat 10,0 prosenttia ja perinteisten maarakennuskoneiden 10,7 prosenttia. Ajoneuvonosturien kustannukset kohosivat 11,7 prosenttia.