VR-Rata aloitti Talvivaaran radan rakennustyöt

Oy VR-Rata Ab:n toteuttama Talvivaaran radan rakentamisurakka on käynnistynyt maansiirtotöillä. Varsinaiset päällysrakennetyöt alkavat elokuussa, ja liikenne radalla alkaa syksyllä 2009. Runkoradan lisäksi urakkaan kuuluu kaivoksen luovutusratapiha Talvivaarassa. Urakan VR-Radalta tilasi Talvivaara Infrastructrure Oy.

Suomen Sähkörakennus urakoi liikenteen varoitus- ja informaatiojärjestelmän Kehä III:lle

Tiehallinto on allekirjoittanut tänään urakkasopimuksen Suomen Sähkörakennus Oy:n kanssa Kehä III:n varoitus- ja informaatiojärjestelmän rakentamisesta. Työt alkavat maaliskuussa kaapelointitöillä ja portaaliopasteet nostetaan paikoilleen kesällä. Järjestelmän koekäyttö alkaa syksyllä ja urakka valmistuu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden lopussa. Kyseessä on yksi Tiehallinnon kaikkien aikojen suurimmista telematiikkaurakoista. Urakkahinta on 3,1 miljoonaa euroa.

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin ja Hangon kaupungin yhteistyönä laadittu Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden pääpaino on pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa. 

NCC Roads sai Valtatiensä – toimitusjohtajaksi Heikki Rönkä

NCC kertoo Kilpailuviraston hyväksyneen tammikuisen yrityskaupan, jossa NCC Roads Oy osti ranskalaisen Colas Groupin 50 prosentin osuuden asfalttiyhtiö Valtatie Oy:stä. NCC omisti jo ennen kauppaa Valtatien toisen puoliskon, joten asfalttiyhtiö siirtyi nyt kokonaisuudessaan NCC:lle. Valtatien liiketoiminta yhdistetään NCC Roads Oy:n toimintaan. Samalla diplomi-insinööri Heikki Rönkä on nimitetty NCC Roads Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa toimessa välittömästi.

PVO kaavailee merituulipuistoa Kristiinankaupungin edustalle

Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Innopower Oy on aloittanut valmistelut Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatimiseksi. Hanke sijoittuu pääosin Kristiinankaupungin ja osittain Närpiön merialueelle. Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäisten uusien tuulivoimalaitosten rakentaminen voisi alkaa vuosina 2009-2010.

VTV kaipaa pitkäjänteisyyttä radanpidon rahoitukseen

Eduskunnan yhteydessä toimivan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mielestä radanpidon rahoituksen pitäisi olla pitkäjänteisempää ja rataverkon kunnossapitoon vaikuttavat ratkaisut tulisi saattaa nykyistä selkeämmässä muodossa eduskunnan päätettäväksi. Pitkäjänteisemmällä ja suunnitelmallisemmalla rahoituksella rataverkon hoito tulisi yhteiskunnalle nykyistä edullisemmaksi.

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne edellyttäisi suuria ratainvestointeja

Ratahallintokeskuksen, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton selvityksen mukaan Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistäminen edellyttäisi monenlaisia ratainvestointeja. Rataosien Turku-Salo, Turku-Loimaa ja Turku-Uusikaupunki paikallisjunaliikenteen investointien yhteenlaskettu kustannusarvio on vähintäänkin reilut 36 miljoonaa euroa ja enimmillään investoinnit voisivat nousta lähemmäs 48 miljoonaa euroa.