Infra ry: Tilaajat jakamaan polttoaineiden hinnannousun aiheuttamia lisäkustannuksia

Maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan etujärjestö Infra ry kehottaa tänään lähettämässään kirjeessä infrapalveluiden tilaajia jakamaan polttoainekustannusten noususta johtuvia urakoiden lisäkustannuksia, vaikka tarkistusmahdollisuudesta ei olisi ennalta sovittukaan. Järjestön mukaan yksistään polttoaineiden hintojen vuosinousu aiheuttaa kone- ja kuljetuspalveluiden hintoihin noin 10 prosentin korotustarpeen. Hinnannousu on ollut poikkeuksellisen iso ja ennakoimaton sekä sellainen, johon yritykset eivät voi vaikuttaa.

Ahma insinööreille 5,6 miljoonan euron sopimus Kehäradan rakennuttamispalveluista

Ahma insinöörit Oy on tehnyt Ratahallintokeskuksen kanssa Kehäradan rakentamista koskevan rakennuttamis- ja työmaanvalvontasopimuksen. Sopimuksen sisältämät päätehtävät ovat projektin hallinta, suunnittelun ohjaus, hankinnat, urakoiden ohjaus ja työmaavalvonta. Sopimuksen arvo on noin 5,6 miljoonaa euroa.

Kesälahden Maansiirto osti Jii-Pii Tiimin

Kesälahden Maansiirto Oy on ostanut kuopiolaisen rautateiden rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistuneen maanrakennusliike Jii-Pii Tiimi Oy:n koko osakekannan perjantaina 13.6. tehdyssä yrityskaupassa. Vuonna 1993 perustetun Jii-Pii Tiimin liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa viime vuonna. Yhtiö työllistää 8-10 henkilöä. Jii-Pii Tiimin toiminta jatkuu ennallaan Kesälahden Maansiirron omistuksessa, ja kaikki Jii-Pii Tiimin työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Rakennussuunnitelman laatiminen Kehä III:n parantamisesta alkoi

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on käynnistänyt toukokuussa rakennussuunnitelman laatimisen Kehä III:n parantamiseksi Vantaankosken ja Pakkalan välillä. Hanke on ensimmäinen vaihe Kehä III:n parantamista välillä Vantaankoski-Lentoasemantie. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Tällä hetkellä tehdään suunnittelua varten tarvittavia mittauksia ja maaperätutkimuksia. Rakennussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2009. Rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty, mutta suunnitelmien puolesta rakennustyöt voisivat käynnistyä loppukesällä 2009.

Lemminkäinen Infra osti Tolarockin

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on ostanut kajaanilaisen kaivoslouhintoihin erikoistuneen Tolarock Oy:n koko osakekannan. Tolarock jatkaa toimintaansa Lemminkäinen Infran tytäryhtiönä. Tolarockin liikevaihto oli viime vuonna runsaat 4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 21 henkilöä, jotka jatkavat yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Tolarockin toimitusjohtajana jatkaa Markku Tolonen.