Senaatti myy 30 000 neliömetrin virastotalosalkun

Senaatti-kiinteistöt laittaa myyntiin yhteensä 30 000 neliömetrin verran valtion virastotaloja Riihimäellä, Forssassa, Loimaalla ja Paraisilla. Tarkoituksena on myydä kohteet yhtenä salkkuna ja yhdellä kaupalla. Kohteissa on vuokralaisina pääasiassa valtionhallinnon toimijoita, mutta myös ulkopuolisia tahoja. Virastotaloissa on myös jonkin verran tyhjillään olevia tiloja.

Lahti arvioi Avaran arvoksi 80 miljoonaa euroa

Lahden kaupunki on arvioinut Avara Suomi Oy:n (entinen YH-Suomi) arvoksi noin 80 miljoonaa euroa. Arvion perustana on Avaran toimitusjohtaja Perttu Liukun ennen viime kevään osakeantia kaupungille esittämä 50-60 miljoonan euron arvio, johon Lahti on lisännyt annissa sijoittajilta kerätyn pääoman sekä yhtiön päättyneen tilikauden tuloksen. Avara keräsi annilla 21,6 miljoonaa euroa ja viime vuoden tulos ennen veroja oli 10,7 miljoonaa euroa. Nämä tiedot käyvät ilmi Lahden kaupunginhallituksen ensi maanantain kokouksen esityslistasta.

STM:n asettama työryhmä selvittää julkisten tilojen kosteus- ja homeongelmia

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut eilen kosteusvauriotyöryhmän kartoittamaan julkisten tilojen kosteus- ja homeongelmia. Työryhmä aikoo selvittää, onko työpaikkojen hengitysilmalle tarpeellista asettaa raja-arvot ja laatia ohjeet, miten kosteusvaurioituneiden työpaikkojen rakennuksissa pitää toimia. Lisäksi selvitetään, pitääkö erityisesti kuntiin ja kuntien työpaikoilla luoda uusia toimintatapoja kosteusvaurio-ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Interavantin tytäryhtiö osti logistiikkatiloja Tallinnasta

Kiinteistösijoitusyhtiö Interavanti Oyj:n tytäryhtiö on ostanut Oy Jokinen-Yhtiö Ab:n omistamalta Joestoni Investeeringu As:lta logistiikkatiloja maa-alueineen Tallinnasta. Kaupan kohteena on kaksi erillistä maa-aluetta rakennuksineen, ja kauppahinta on 17 miljoonaa euroa. Interavantin mukaan kaupan kohteesta teetettiin kahdella ulkopuolisella arvioitsijalla markkina-arvio, joka oli kauppahintaa suurempi. Kauppa saadaan päätökseen huhtikuun aikana.

VVO ja Sato kilpailevat Realen kanssa Avaran osakkeista

VVO-yhtymä Oyj ja Sato Oyj kertovat tehneensä yhdessä ostotarjouksen Hyvinkään, Kemin, Lahden ja Vantaan kaupungeille näiden omistamista Avara Suomi Oy:n (entinen YH-Suomi Oy) osakkeista. Kaupunkien yhteenlaskettu omistus on 41,9 prosenttia yhtiön osakekannasta ja 59,3 prosenttia äänivallasta. Turkulaiseen kiinteistöalan Reale-konserniin kuuluvan Reale Varainhoito Oy:n tytäryhtiö on myös tehnyt tarjouksen samoista kaupunkien omistamista Avaran osakkeista. Sekä Realen ostotarjousta että VVO:n ja Saton yhteistä tarjousta käsitellään kaupunkien päättävissä elimissä huhtikuun aikana.

Isännöintipalvelujen vaihtaminen koetaan työlääksi

Avara Isännöinti Oy:n joulukuussa 2007 Research Internationalilla teettämän kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan isännöintipalvelun vaihtoprosessi koetaan hankalaksi. Isännöintipalvelun valinnassa painaa ammattimaisen osaamisen lisäksi suosittelun merkitys ja suositteluja haetaan erityisesti omalta alueelta. Avara selvitti isännöintipalvelujen ostamisen päätöksentekoa, mielikuvia suomalaisista isännöintipalvelujen tarjoajista ja palvelun vaihdon motiiveja.