YIT myi kiinteistöjohtamisen liiketoimintoja Sentican rahastolle

YIT Kiinteistötekniikka Oy on tänään tehdyllä sopimuksella myynyt kiinteistöjohtamisen sijoittaja-, vuokrahallinto- ja taloushallintopalveluihin liittyvän liiketoimintansa pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Varsinaisesti liiketoimintakauppa astuu voimaan heinäkuun alusta. Samalla Sentica perustaa uuden yhtiön, Corbel Oy:n, pyörittämään YIT:ltä ostettua liiketoimintaa. Liiketoimintakaupan myötä Corbelin palvelukseen siirtyy 71 YIT:n työntekijää.

Avaran yhtiökokous päätti osakkeidensa hankkimisesta neljältä kaupungilta

Avara Suomi Oy:n yhtiökokous on tänään päättänyt ostaa Lahden, Vantaan, Hyvinkään ja Kemin kaupungeilta niiden omistamat Avaran A-osakkeet sekä mitätöidä ne. Avara maksaa osakkeista 3,40 euroa kappaleelta, jolloin kaupunkien vajaan 8,2 miljoonan osakkeen hinnaksi muodostuu 27,8 miljoonaa euroa. Samalla yhtiökokous päätti laskea liikkeelle 28 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, jolla osakkeiden osto rahoitetaan.

Sato ja Rakennus-Otava kaavailevat uutta asuntorakentamista Jyväskylän keskustaan

Sato Oyj:n ja Rakennus-Otava Oy:n muodostama koalitio on allekirjoittanut Senaatti-kiinteistöjen kanssa esisopimuksen kiinteistökaupasta, jolla Senaatin omistama tontti Jyväskylän keskustan osoitteessa Vapaudenkatu 8 siirtyisi koalition haltuun. Tällä hetkellä yleisten rakennusten tonttina toimivan alueen pinta-ala on 7 606 neliömetriä. Saton ja Rakennus-Otavan tavoitteena on saada tontille asemakaava-muutos, joka mahdollistaisi tontille asuntorakennusoikeutta 9 000-11 000 neliömetriä. Rakentamaan alueella toivotaan päästävän vuonna 2010.

Realia odottaa pitkäaikaisten vuokrasopimusten tasokorotusten määrän kasvavan lähivuosina

Realia Group ennakoi tuoreessa markkinakatsauksessaan, että asuntojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten tasokorotusten määrä kasvaa merkittävästi lähivuosina. Yhtiö perustelee näkemystään sillä, että elinkustannusindeksi on noussut viiden viimeisen vuoden aikana 6,2 prosenttia, kun taas kiinteistön ylläpitoindeksi on samaan aikaan noussut yli 16 prosenttiyksikköä enemmän. Siten Realia odottaa tilanteen korjautumista lähivuosina.

Rakennuksien määrä ylitti 1,4 miljoonaa 2007

Koko Suomen rakennuskannan määrä kasvoi vajaalla prosentilla viime vuonna. Suomessa oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 405 744 rakennusta, mistä määrästä reilut 1,2 miljoonaa eli 85,6 prosenttia oli asuinrakennuksia. Koko rakennuskannasta yli puolet on rakennettu vuoden 1970 jälkeen. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskantatilastosta.

Asuntokanta kasvoi asuntokuntien kasvua nopeammin 2007

Suomen asuntokanta kasvoi nopeammin kuin asuntokuntien määrä viime vuonna. Asuntokanta kasvoi vuoden 2006 lopusta vuoden 2007 loppuun ulottuvalla jaksolla 31 461 asunnolla 2 731 826 asuntoon, kun taas asuntokuntien määrä kasvoi 2 476 505 asuntokuntaan, mikä oli 22 679 enemmän kuin edellisenä vuonna. Siten vailla vakinaisia asukkaita olevien asuntojen määrä kasvoi noin 255 000 asuntoon noin 247 000:sta. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.