Interavanti toteutti kiinteistökauppansa Unkarissa

Kiinteistösijoitusyhtiö Interavanti Oyj kertoo, että sen tytäryhtiö on tänään toteuttanut 15.11. solmitun aiesopimuksen mukaiset liiketoimet. Kaupalla Interavanti hankki Unkarissa sijaitsevan noin 1,5 hehtaarin maa-alueen ja sillä olevan noin 3 000 neliömetrin logistiikkakeskusrakennuksen. Rakennuksen yhteyteen on rakenteilla 1 680 neliömetrin laajennus, joka valmistuu vuoden 2008 alussa. Investointi on noin 3 miljoonaa euroa.

Glaston myi kiinteistöjään Soft-Investille 2,9 miljoonalla eurolla

Lasiteknologiayhtiö Glaston Oyj Abp on myynyt yhteensä 90 kiinteistöään sijoitusyhtiö Soft-Invest Oy:lle. Glaston kertoi jo aiemmin marraskuussa myyneensä kaksi kiinteistöään Soft-Investille ja tehneensä 88 kiinteistön myymisestä esisopimuksen. Nyt toteutettiin lopullinen kauppa 88 kiinteistön osalta. Kaikkien 90 kiinteistön kauppahinta on 2,9 miljoonaa euroa.

Isännöinti sai yleiset sopimusehdot

Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry ovat laatineet isännöintisopimusten tueksi Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007. ISE 2007:ssä määritellään yleiset pelisäännöt muun muassa sopimuksen muuttamiseen, siirtoon ja päättämiseen, alihankkijoiden käyttöön, palkkion maksamiseen, hinnantarkistukseen, vahingonkorvausvastuuseen ja erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Cityconille 350 miljoonan euron pitkä luotto

Citycon Oyj on tänään allekirjoittanut 350 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottosopimuksen kansainvälisen pankkiryhmän kanssa. Järjestely koostuu 200 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä seitsemän vuoden pituisesta lainasta sekä 150 miljoonan euron suuruisesta, viiden vuoden mittaisesta luottolimiitistä. Laina ylimerkittiin huomattavasti syndikointivaiheessa.