Technopolis tekee vielä 7,5 miljoonan euron lisäinvestoinnin Kontinkankaan laajennukseen

Technopolis Oyj on päättänyt aloittaa vielä toisen, 4 290 bruttoneliömetrin laajennushankkeen Oulun Kontinkankaan teknologiakeskuksessa. Toiseen laajennusosaan yhtiö investoi noin 7,5 miljoonaa euroa. Pari viikkoa sitten yhtiö ilmoitti investoivansa noin 5 miljoonaa euroa Kontinkankaan laajennukseen, jonka koko on 3 500 bruttoneliömetriä.

Kiinteistöinvestointeja koskevan arvonlisäverovähennyksen oikaisumenettely uudistuu

Hallitus on sopinut arvonlisäverolain muuttamisesta siten, että Euroopan yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle kesäkuun 29. päivä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.