Kiinteistöinvestointeja koskevan arvonlisäverovähennyksen oikaisumenettely uudistuu

Hallitus on sopinut arvonlisäverolain muuttamisesta siten, että Euroopan yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle kesäkuun 29. päivä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.

Itella osti Oulusta 10 hehtaarin tontin postikeskuksen rakentamista varten

Itella Oyj on ostanut Oulun kaupungilta Takalaanilan kaupunginosasta 10 hehtaarin tontin, johon rakennetaan Oulun uusi postikeskus. Suunnittelukierros postikeskuksen rakentamisesta on käynnistymässä ja alustavan suunnitelman mukaan rakennus olisi valmis vuoden 2009 alussa.

Julius Tallberg-Kiinteistöt osti 25,5 miljoonan euron kiinteistösalkun

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on tehnyt historiansa suurimman investoinnin ostamalla noin 25,5 miljoonalla eurolla Hannu ja Airi Sohlbergiltä kuuden kiinteistöyhtiön kaikki osakkeet sekä tekemällä yhden kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppaa koskevan esisopimuksen. Kauppahinta sisältää myös esisopimuksen.

Skanska saamassa Hesperian sairaalan rakennukset

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Hesperian sairaalan kaksi rakennusta myytäisiin Skanska Talonrakennus Oy:lle sen tekemän ostotarjouksen mukaisesti 3,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi tontti, jolla rakennukset sijaitsevat, vuokrattaisiin Skanskalle. Varaus edellyttää, että Skanska peruskorjaa rakennukset vapaarahoitteisiksi omistus- tai vuokra-asunnoiksi.