Tikkurilan barometri: Pintakäsittelyn laiminlyönneistä usein rakennevaurioita

Maalivalmistaja Tikkurila Oyj:n barometritutkimuksen mukaan pintakäsittelystä puuttuu elinkaariajattelu eikä päätöksentekijöiden tietotaso ole riittävä. Kenties pysäyttävin havainto liittyy pintakäsittelyn laiminlyönnin seurauksiin. Peräti 70 prosenttia vastaajista piti laiminlyödyn pintakäsittelyn aiheuttamia rakennevaurioita yleisinä. 83 prosenttia piti huoltotarpeen kasvua yleisenä ilmiönä.

Asunnonostoaikeet vähenivät selvästi syyskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on jatkanut laskusuuntaan syyskuussa. Luottamus on nyt alemmalla tasolla kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin ja myös heikompi kuin vuosi sitten. Samalla myös kuluttajien asunnonostoaikeet ja -peruskorjausaikeet ovat vähentyneet kuukautta aiemmasta. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorista.