Rakli: Toimitilarakentamisen kasvu kantaa ensi vuoteen pk-seudulla

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinat kehittyvät positiivisemmin kuin heikossa taloudellisessa tilanteessa voisi olettaa, ilmenee Raklin tuoreesta suhdannekatsauksesta. Pääkaupunkiseudulla rakennetaan vilkkaasti etenkin liike- ja opetustiloja sekä tiloja liikenteelle ja hoitoalalle. Monissa tilatyypeissä rakentaminen vilkastuu kymmeniä prosentteja viime vuodesta.

Valtio takaamaan osakeyhtiötalojen lainoja

Hallitus antoi syyskuun puolivälissä lakiesityksen asunto-osakeyhtiöiden takauslainoista. Esityksen mukaan valtio voisi myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään asunto-osakeyhtiötalon perusparannukseen. Valtiontakauksen saaminen edellyttäisi, että lainansaajalla katsotaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen.