Elvytyksen pelätään nostavan korjausrakentamisen hintoja

Valtioneuvosto varasi syksyn 2013 budjettiesityksessään 115 miljoonaa euroa käynnistysavustuksia rakennuskannan perusparantamiseen. Tällä pyritään elvyttämään rakennusalaa ja saamaan käyntiin runsaan miljardin euron arvosta korjauksia. Vaikka rakennusalalla pidetään avustusta tervetulleena, elvytysrahojen pelätään nostavan korjausrakentamisen hintoja.

Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat voimaan syyskuussa

Ympäristöministeriö antoi 27. helmikuuta asetuksen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Asetus viimeistelee korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskevan uudistuksen. Viranomaisten käytössä olevissa rakennuksissa asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2013 ja muissa rakennuksissa 1. syyskuuta. Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta myös asetukset uudesta energiatodistuksesta.

Korjausrakentaminen kasvoi 5,2 prosenttia viime vuonna

Korjausrakentamisesta kertynyt liikevaihto vähintään 10 hengen talonrakennusyrityksissä oli kaikkiaan 4,62 miljardia euroa vuonna 2011. Korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 4,40 miljardin tasosta 5,2 prosenttia. Korjausrakentamisen osuus yritysten liikevaihdosta oli kolmannes vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen talonrakennusyritysten korjausrakentamisen tilastosta.

Uudenmaan lvi-liikkeillä riittää töitä korjausrakentamisessa, uudisrakentamisessa ei

LVI-Teknisten Urakoitsijoiden suhdannetiedustelun mukaan Uudenmaan lvi-markkinoiden tilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen. Siinä missä uudisrakentamisessa taistellaan tiukasti jokaisesta urakasta, korjausrakentamisen ja kunnossapidon tilanne on kohtuullisen hyvä. Talotekniikkaurakoitsijat ennakoivat tilanteen kuitenkin kohenevan syksyyn mennessä sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa.