Rakennusalan uusien amk-opiskelijoiden määrä kasvoi yli kymmenyksellä

Rakennusalan uusien ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi tänä syksynä selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Myös vuotta aiemmin alan uusien opiskelijoiden määrä oli kasvanut edellisvuodesta, mutta sitä ennen määrä oli laskenut kahtena vuonna peräkkäin. Myös alan amk-opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi. Nämä seikat käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastotietokannoista.

Hirsirakentamisen perusteista tehtiin opetusmateriaali

Hirsirakentamisen perusteista on julkaistu tuore opetusmateriaali, joka painottuu hirren teknisiin ominaisuuksiin ja rakennussuunnitteluun. Materiaalin tuottamisesta vastasi Hirsitaloteollisuus (HTT) ry yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Materiaali tuotettiin osittain opinnäytetyönä, jonka tekijä oli rakennusinsinööriksi opiskellut Jari Jämsä.

VTT:n irtisanomiset kohdistuvat myös rakentamiseen

Valtiokaan ei ole enää turvallinen työnantaja rakentajille. VTT ilmoitti jo isoista irtisanomista, mutta niiden kohdistumisesta rakentamiseen ei vielä kerrottu. Ely-keskuksiin on tulossa vielä isommat irtisanomiset. Rakennusalan kannalta ikävää on, että irtisanomiset kohdistuvat korkeasti koulutettuihin ja moni kokenut tutkija työnnetään eläkkeelle.