Honkarakenne Myllypuron ryhmärakentamisprojektin runkotoimittajaksi

Helsingin Myllypuroon ryhdytään rakentamaan liki 2 000 asukkaan modernia puukaupunkikylää. Sinne tulee perinteisten puutalojen rinnalle 13 Honkarakenne Oyj:n seinärakenteilla toteutettavaa matalaenergistä kaupunkikotia. Myllypuron Tara-kohteen ryhmärakentamisprojekti sisältää kuusi erilaista pienille kaupunkitonteille suunniteltua asuntopohjaa, joissa kaikissa on käytetty runkorakenteena järeää massiivipuuta. Kyseessä on Honkarakenteen päänavaus Helsingin kaupunkipuutalojen markkinoilla.

Honkarakenne kasvatti liikevaihtoaan neljänneksen

Honkarakenne onnistui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoaan 25 prosentilla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja samalla yhtiön tulos kipusi plusmerkkiseksi. Tulosta rasittivat kuitenkin kertaluonteiset kulut. Negatiivista oli myös tilauskannan supistuminen. Honkarakenne kertoi myös aloittaneensa yt-neuvottelut lomautuksista.

Honkarakenne yt-neuvottelee taas

Honkarakenne Oyj käynnistää koko kotimaan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan yt-neuvottelut voivat johtaa maksimissaan yhteensä 90 päivää kestäviin määräaikaislomautuksiin vuoden 2011 loppuun mennessä. Lomautussuunnitelmat koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Yt-neuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen joulukuun alussa.

Ruukki Groupin talonrakentamisliiketoiminta kasvoi rajusti

Monialayhtiö Ruukki Group Oyj:n talonrakennusliiketoiminnan liikevaihto oli kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä todella rajussa kasvussa. Kasvua kertyi peräti 152 prosenttia viime vuoden vertailujaksosta. Samalla yhtiön kannattavuus koheni huimasti. Ruukki Groupin talonrakennusliiketoiminnan tärkein tytäryhtiö on Pohjolan Design-Talo Oy.

Espoo tarjoaa pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen

Espoon kaupunki luovuttaa yhteensä 109 pientalotonttia omatoimiseen rakentamiseen. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Tontit sijaitsevat Suurpellossa, Tillinmäessä, Saunalahdessa, Vanttilassa, Kauklahdessa, Lasilaaksossa, Painiityssä, Järvenperässä, Pitkäniityssä ja Perusmäessä. Tontit ovat pinta-alaltaan noin 400-1 700 neliömetriä ja rakennusoikeudeltaan noin 150-260 kerrosneliömetriä.

Vuoden 2012 loma-asuntomessut menossa Lappeenrantaan

Kesän 2012 loma-asuntomessujen paikaksi on varmistumassa Lappeenrannan Saimaa Gardens -lomakeskusalue. Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa valmisteltua sopimusluonnosta maanantaina 1. marraskuuta. Aiemmin loma-asuntomessujen sijaintipaikaksi oli kaavailtu Taipalsaaren kuntaa, mutta hanke raukesi kesäkuussa, kun selvisi, että suunniteltuja kunnallisteknisiä ratkaisuja ei ollut mahdollista toteuttaa aiesopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Talotehdas Energiakodit siirtyy kokonaan passiivitaloihin

Liperiläinen talotehdas Energiakodit on päättänyt ryhtyä valmistamaan ainoastaan passiivitalopaketteja. Energiakotien toimitusjohtaja Taisto Martikaisen mukaan ratkaisuun vaikutti rakentamisessa meneillään oleva nopea kehitys kohti energiaomavaraisia rakennuksia. Yhtiö tuo jo lokakuun aikana markkinoille 14 passiivitalomallia. Valmiiden pakettien lisäksi taloja valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaan.

RT: Rakentaminen kasvaa 2 prosenttia vuonna 2010

Rakennusteollisuus RT:n tiistaina 26. lokakuuta julkaisemassa suhdannekatsauksessa rakentamisen arvioidaan tänä vuonna lisääntyvän 2 prosenttia. Vielä viime keväänä kokonaistuotannon ennustettiin jäävän 2 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Syynä rakentamisen ennakoitua nopeampaan elpymiseen on ollut voimakkaasti kasvanut asuntotuotanto. Toimitilarakentamisessa pohja on saavutettu, mutta maa- ja vesirakentaminen on yhä supistumaan päin. Ensi vuonna koko rakentamisen odotetaan kasvavan noin 3 prosenttia ja työllisyyden pysyvän vakaana.