Skanskalle Oulun alueen päällystettyjen teiden ylläpito

Skanska ja Tiehallinnon Oulun tiepiiri ovat tehneet teiden ylläpitoa koskevan sopimuksen vuoden 2016 loppuun asti. Sopimus sisältää Oulun alueen maantieverkon päällystettyjen teiden ja kevyen liikenteen väylien päällysteiden ja sorapientareiden ylläpidon. Se kattaa asfaltoitujen teiden ja siltojen päällysteet ja liitännäisalueet sekä sorateiden ja sorateiden siltojen päällysteet. Ylläpidettävän tieverkon pituus on yhteensä 1 129 kilometriä.

Muurla-Lohja edennyt päällystystöihin

Muurlan ja Lohjan välisen moottoritieosuuden rakentaminen on juuri edennyt päällystystöihin. Päällystystyöt kestävät loppusyksyyn ja jatkuvat jälleen ensi keväänä. Myös teknisten järjestelmien eli sähkö- ja liikenteenhallinnan asennustyöt ovat alkamassa koko tielinjan osalta. Kesän aikana alkaa vielä Routiontien rakentaminen Lohjan kaupunkiin. Se valmistuu samaan aikaan moottoritien valmistumisen kanssa ensi vuoden loppupuolella.