Honkarakenne myy osuutensa Karjalan Lisenssisaha Investistä

Honkarakenne keskittyy ydinliiketoimintaansa ja myy 37,5 prosentin omistusosuutensa Karjalan Lisenssisaha Invest Oy:stä FM Timber Team Oy:lle. Karjalan Lisenssisaha Investin ja sen omistamien Karlis-yhtiöiden kautta Honkarakenne on ollut mukana sahausliiketoiminnassa Venäjällä. Nyt tehtävällä osakekaupalla Honkarakenne karsii ydinliiketoimintaansa kuulumattoman osan.

Tulikivi julkisti uuden innovatiivisen sähkökiuasmalliston

Tulikivi Oyj tuo helmikuussa markkinoille kolme modernia muotoilua edustavaa sähkökiuasmallia. Uusissa kiukaissa on käytetty innovatiivista elektroniikkaa, joka mahdollistaa saunan lämpötilan säädön jopa asteen tarkkuudella. Sen avulla voidaan myös vähentää selvästi kiukaan energiankulutusta. Tulikivi aikoo jatkossa kasvattaa saunatuoteryhmäänsä edelleen uusilla innovatiivisilla tuotteilla.

Rakennuskustannukset nousussa vuoden alussa

Rakennuskustannukset jatkoivat nousuaan vuoden 2011 alkajaisiksi. Rakennuskustannusten kokonaisindeksi kipusi 0,4 prosenttia viime vuoden joulukuusta tammikuuhun 2011 ulottuvalla kuukauden jaksolla. Työpanosten hinnat kohosivat 0,4 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,3 prosenttia. Muiden panosten hinnat nousivat 0,7 prosenttia, kun etenkin jätemaksut kallistuivat voimakkaasti. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Cramo valmistelee jopa 100 miljoonan euron osakeantia

Cramo Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan enintään 100 miljoonan euron osakeannin valmistelun. Hallitus on ehdottanut 24. maaliskuuta 2011 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tämä valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 12 miljoonan Cramon uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Ramirentin meno parani selvästi loppuvuonna

Konevuokraamo Ramirent Oyj kohensi liikevaihtoaan ja tulostaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä reippaasti vertailujaksosta. Myös koko vuoden 2010 osalta yhtiön liikevaihto ja tulos paranivat edellisvuodesta, vaikkakin lievemmin kuin loppuvuodesta. Sen sijaan suhteellinen kannattavuus jäi himpun verran vuoden 2009 tasosta. Vielä vuoden 2010 alkupuoliskolla alhaiset hinnat ja heikko käyttöaste rasittivat yhtiön tulosta. Ramirent odottaa tuloksensa kohenevan tänä vuonna muun muassa hintojen nousun myötä.

VTT: Kehäradan glykoli lyhentää betoni- ja teräsrakenteiden käyttöikää

VTT on saanut valmiiksi tutkimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman glykolivuodon vaikutuksista Kehäradan tunnelin betoni- ja rakenneteräsrakenteisiin. Tutkimuksen mukaan tunneliin vuotava glykoli lyhentää rakenteiden käyttöikää. Glykoli vaikuttaa erityisesti Suomen tunneleissa tavanomaiseen ruiskubetonirakenteeseen, joka on suunnitelmien mukainen ratkaisu myös Kehäradan tunnelissa. Tutkimuksen teettänyt Liikennevirasto etsii tunneliin nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja muun muassa kestävämmistä erikoismateriaaleista.

Rakennusalan neuvotteluosapuolet yhä kaukana toisistaan

Rakennusalan neuvotteluosapuolet Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat edelleen kaukana toisistaan palkkaneuvotteluissa. RT kertoo tarjonneensa neuvotteluissa 1,6 prosentin tasoista palkankorotusta, kun taas Rakennusliitto vaatii 3,5 prosentin korotusta. RT pitää Rakennusliiton palkkavaatimusta vahvasti ylimitoitettuna, ja Rakennusliitto on puolestaan maanantaina 14. helmikuuta antanut koko rakennusalaa koskevan lakkovaroituksen ja ylityökiellon.

Tikkurilan liikevaihto ja tulos kohenivat

Maaliyhtiö Tikkurilan liikevaihto ja tulos kohenivat vuonna 2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvisen mukaan liikevaihtoa kasvattivat sekä korkeammat myyntimäärät että valuuttakurssimuutokset. Raaka-aineisiin liittyneiden kustannuspaineiden vuoksi Järvinen oli erityisen tyytyväinen kannattavuuden parantumiseen. Tikkurilan liikevoittomarginaali ylitti yhtiön asettaman keskipitkän aikavälin 10 prosentin tavoitetason.