SSTL vaihtoi nimeä

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry (SSTL) on vuoden 2011 alusta alkaen Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK). Uusi nimi kertoo liiton roolista koko toimitusketjun kilpailukyvyn edistäjänä. Kattavat tuotetietopalvelut ovat tärkeä osa toimintaa, samoin aktiivinen vaikuttaminen sähköalan ja sen imagon kehittämiseksi.

Lemminkäinen ulkoistaa lisää kalustoaan Cramolle

Lemminkäinen Oyj ja Cramo Oyj ovat perjantaina 17. joulukuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Lemminkäisen Talonrakentamisen neljän paikkakunnan kalustovarikot on ulkoistettu Cramolle. Sopimuksen mukaan Helsingissä, Oulussa, Vaasassa ja Kokkolassa sijaitsevien varikkojen rakennuskonekalusto, torninosturit ja työmaatilat siirtyvät Cramolle. Myös toimipisteiden henkilöstö siirtyy Cramon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Teknos osti Tikkurilan Venäjän jauhemaalitoiminnan

Teknos Group Oy on ostanut Tikkurila Oyj:n ruotsalaiselta tytäryhtiöltä Dickursby Holding AB:ltä sen Venäjän jauhemaaliiketoiminnan eli OOO Tikkurila Powder Coatingsin koko osakekannan ja liiketoiminnot. Tikkurila Powder Coatings myy ja markkinoi tuotteitaan Venäjällä Ohtek-tuotemerkillä, ja sillä on tuotantolaitos Pietarissa. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lemminkäisen rakennustuotteet osaksi infrarakentamisen toimialaa

Lemminkäinen jatkaa liiketoimintarakenteensa rukkaamista. Lemminkäinen myy kattoliiketoimintansa pohjoismaiselle pääomasijoitusrahasto Axcelille ja siirtää muut rakennustuotteet-toimialaan kuuluvat liiketoimintonsa osaksi infrarakentaminen-toimialaa. Siten Lemminkäisen liiketoiminta organisoidaan nykyisen neljän sijasta kolmeen toimialaan vuoden 2011 alusta. Nämä kolme toimialaa ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka.

Lemminkäinen myy kattoliiketoimintansa sijoitusrahastolle

Lemminkäinen ja pohjoismainen yksityinen pääomasijoitusrahasto Axcel ovat keskiviikkona 15. joulukuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Axcel ostaa Lemminkäisen kattoliiketoiminnan. Kauppahinta on noin 25 miljoonaa euroa, josta Lemminkäinen kirjaa noin 17 miljoonan euron myyntivoiton. Kauppa edellyttää vielä Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja se on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Cramo uudelleenrahoitti 375 miljoonan euron lainasopimukset

Cramo Oyj on allekirjoittanut 375 miljoonan euron pitkäaikaisen klubilainasopimuksen uudelleenrahoittaakseen nykyisen 375 miljoonan euron syndikoidun lainajärjestelynsä. Nykyinen lainasopimus on vuodelta 2007 ja oli erääntymässä tammikuussa 2013. Uusi vakuudeton klubilainasopimus on pituudeltaan neljä vuotta sisältäen myös vuoden pituisen pidennysmahdollisuuden.