Sähkötarvikkeiden tukkumyynnin kasvu voimistui heinä-syyskuussa 2010

Sähkötarvikkeiden vuoden 2010 tukkumyynti oli syyskuun loppuun mennessä 556 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myynnin lasku taittui nousuksi loppukeväästä ja kolmannella neljänneksellä myynti kasvoi jo 9,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Luvut perustuvat Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liiton (SSTL) tilastoihin sen jäsenten sähkötarvikemyynnistä.

Työpanokset kallistuivat eniten syyskuussa

Rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia kuluvan vuoden elokuusta syyskuuhun. Työpanosten hinnat nousivat 0,2 prosenttia, tarvikepanosten ja muiden panosten hinnat 0,1 prosenttia. Tarvikepanoksista kovimmassa nousussa olivat puuovet, kun taas tiilikate halpeni eniten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Puutuoteteollisuus kehittää yhtenäistä RunkoPES-standardia

Ensimmäinen versio puutuoteteollisuuden kehittämää teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäistä mitoitus- ja liitosjärjestelmää on valmistunut. RunkoPES-teollisuusstandardi laaditaan alan yhteistutkimusorganisaation Finnish Wood Research Oy:n koordinoimana. WRF:n osakkaat ja partneriyritykset ottavat uuden rakennusjärjestelmän ensimmäisen version välittömästi käyttöön. Järjestelmän ansiosta eri valmistajien tuotteet sopivat yhteen, mikä helpottaa teollista puurakentamista.

Ilmaa puhdistavat kumibitumikatteet aseena ilmastotaistelussa

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikki keinot ovat sallittuja, kunhan niillä ei ole haittavaikutuksia. Icopalin kehittämä Noxite-kumibitumikate täyttää nämä vaatimukset, sillä sen lisäksi, että se toimii katteena, se myös muuntaa teollisuuden ja liikenteen päästöjä harmittomampaan muotoon. Kumibitumikatepinnoite valittiin Finnbuild-messujen Highlights-tuotteeksi.