Vuoden 2007 ennusteet pettivät täysin

Tänä vuonna rakennusala ja rakennusalan asiakkaat ovat kärsineet poikkeuksellisen kovasta materiaalipulasta ja toimitusaikataulujen viiveistä. Kovin pula on ollut sementistä ja kovista kattovilloista, mutta aikatauluviiveitä on ollut myös betonielementtien ja ikkunoiden toimituksissa. Yksi syy toimitusvaikeuksiin on siinä, että vuosi sitten syksyllä suhdanne-ennusteiden tekijät arvioivat täysin väärin vuoden 2007 kehityksen, ja yritykset tekivät sitten omat ennusteensa niiden pohjalta.

Omaksi lunastettava vuokrapientalo Helsingin seudun asuntopaketin uutuus

Valtio ja Helsingin seudun 14 kuntaa ovat saaneet valmiiksi esityksen aiesopimuksesta, jolla alueen asuntotuotanto yritetään nostaa 12000-13000 asunnon tasolle seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Kiinnostava paketti koostuu kolmesta kokonaisuudesta: maapolitiikasta, asuntotuotannon tuista ja liikennehankkeista. Mielenkiintoinen uutuus on vuokrapientalo, jonka asukas voi lunastaa kahden vuoden kuluttua omakseen.

Uusien asuinalueiden suunnitelmat etenevät Espoossa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt useita uusia asuinalueita koskevia suunnitelmia keskiviikkona pitämässään kokouksessa. Lautakunta hyväksyi muun muassa Kurttilan ja Helmipöllönmäen alueita koskevien asemakaavaehdotuksien asettamisen nähtäville. Näiden lisäksi lautakunta hyväksyi selvityksen asemakaavoituksen pohjaksi Karhusuon Miilukorven, Perusmäen Gobbackan ja Kauklahden Holkenin osalta.