Skanska rakentaa Helsingin Kontulaan vanhustenkeskuksen

Skanska rakentaa Kontulan Mellunkylään uuden vanhustenkeskuksen, johon tulee sekä vanhainkoti että palvelukeskus. Hankkeen tilaajana on Helsingin kaupungin rakennuttajaorganisaatio HKR-Rakennuttaja. Uusi noin 18 300 bruttoneliömetrin kokoinen vanhustenkeskus nousee aikaisemman, jo puretun palvelutalon ja vanhainkoti-palvelukeskuksen paikalle. Vanhustenkeskuksen rakennustyöt alkavat syyskuussa, ja arvioitu valmistumisaika on kahden vuoden kuluttua. Rakennuksen kerrosala on noin 15 800 neliömetriä. 

Myymättömien valmiiden asuntojen määrä nousi rajusti

Myymättömien valmiiden asuntojen määrä on kasvanut rajusti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ilmenee Rakennuslehden tilaamasta markkinakatsauksesta. Vuodessa määrä on lisääntynyt 175 prosentilla ja viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana valmiiden asuntojen myyntivarasto on kasvanut 46 prosentilla. Tarkastelluilla alueilla kaupataan jo 1 016 valmista asuntoa, mikä on enemmän kuin kertaakaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien.

Kaavin taajamatien saneeraus valmistui

Heinäkuussa 2006 alkanut Kaavin taajamatien saneeraus on valmistunut. Tänä syksynä korjataan vielä virheellisesti asennettuja, liian korkeita reunakiviä ja tien ympäristötyöt jatkuvat osin keväällä 2008. Hankkeen kustannukset olivat 1,7 miljoonaa euroa, rakennuttaja Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiiri ja pääurakoitsija Destia.