RT: Purkamisluvan valitusmenettelyn laajentaminen jarruttaisi asuntotuotantoa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ympäristöministeriön ehdotus purkulupamenettelyn muutokseksi ei tue hallitusohjelman tavoitetta karsia rakentamista hidastavia, kaavoitukseen liittyviä pullonkauloja. Muutosehdotus laajentaisi purkutöiden valitusoikeutta kaikkia kuntalaisia koskevaksi ja viivästyttäisi rakennushankkeita kohtuuttomasti. Valitusoikeuden laajentamiseen ei ole todellista tarvetta.

Rakennusalalla 300 konkurssia tammi-heinäkuussa

Rakennusalalla laitettiin vireille 28 konkurssia heinäkuussa, mikä nosti kuluvan vuoden tammi-heinäkuun kokonaissaldon alan yrityksissä 300 konkurssiin. Rakennusala pitää edelleen kärkipaikkaa konkurssien suhteen. Konkurssien määrä on myös kasvanut vuotta aiemmasta, sillä tammi-heinäkuussa 2006 pantiin vireille 292 konkurssia rakennusalalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.