VVO:n kannattavuus heikkeni 2007

VVO-konserni kasvatti viime vuonna sekä liikevaihtoaan että tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Liikevoittomarginaali kuitenkin kutistui hieman eli tuloskasvu jäi liikevaihdon kasvusta. Omistusasuntojen myynti jäi tavoitteesta haastavasta markkinatilanteesta johtuen. Yhtiö ennakoi tuloksensa heikentyvän kuluvana vuonna pääasiassa nousevien rahoituskustannusten vuoksi.

Sato osti kiinteistön Lönnrotinkadulta

Sato on ostanut Jealha Oy:ltä Helsingin Lönnrotinkadulla sijaitsevan kiinteistön kaikki 38 asuntoa. Samanaikaisesti Sato on myynyt Jealhalle vuokra-asuntoja Espoosta, Lappeenrannasta, Hangosta ja Porista. Vuonna 1890 rakennettu kiinteistö on ollut viime vuodet toimistokäytössä. Kuluvan vuoden aikana toteutettavan peruskorjauksen yhteydessä kiinteistöön rakennetaan korkealuokkaisia vuokra-asuntoja.

Ruukilta teräsrakenteet Samsungin tehtaaseen Venäjällä

Rautaruukki toimittaa teräsrakenteita Samsungin ensimmäiseen Venäjälle rakennettavaan tehtaaseen. Toimitukseen sisältyy seinärakenteita ja kattoja sekä teräsrunko kahteen tuotantorakennukseen. Tehdas rakennetaan Vorsinoon, Kalugan alueelle noin 200 kilometriä Moskovasta lounaaseen. Toimitus sisältää yli 2 000 tonnia teräsrakenteita, ja ne valmistetaan Ruukin Obninskin tuotantolaitoksessa Venäjällä.

Kustannusten nousu rokotti Hartelan kannattavuutta 2007

Hartela on viime vuosina kilvoitellut YIT:n kanssa Suomen kannattavimman suuren rakennuskonsernin tittelistä. Tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella yhtiön liikevoittomarginaali kuitenkin supistui viime vuonna, vaikka liikevaihto kasvoi lähes viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensi kustannustason nousu. Sen ohella liikevoittoprosenttia leikkasi yhtiön varovainen suhtautuminen työkantansa tulouttamiseen.

Tutkimus: Paloturvallisuus sallii tiiviimmän pientalorakentamisen

Pientaloalueiden rakentamista voidaan tiivistää vaarantamatta paloturvallisuutta, ilmenee VTT:n yhteistyössä viranomaisten- ja teollisuustahojen kanssa tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa määriteltiin tiiviin ja matalan rakentamisen henkilöturvallisuuden ja omaisuudensuojan kannalta hyväksyttävä paloturvallisuustaso ja siihen vaikuttavat keskeiset tekijät. Rakennemääräyksiä voitaisiinkin VTT:n mukaan lieventää materiaalien turvallisuusetäisyyksien osalta. Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa ja pientaloalueiden rakennussuunnittelussa.

Rejlers ostamassa Ukiplanin

Mikkeliläinen insinööritoimisto Rejlers Oy on tehnyt eilen esisopimuksen uusikaupunkilaisen insinööritoimisto Ukiplan Oy:n ostamisesta. Sopimuksen mukaan Rejlers ostaa huhtikuun 1. päivänä tehtävällä kaupalla Ukiplanin koko osakekannan. Vuonna 1993 perustettu Ukiplan tarjoaa suunnittelupalveluja talotekniikan, teollisuuden ja laivatekniikan alueille. Ukiplanin tytäryritys Pori Arker Oy tarjoaa arkkitehtuuripalveluja teollisuuden ja talonrakennuksen uudisrakennus- ja korjauskohteisiin.