Uudisrakentamisen volyymi kasvoi 10,5 prosenttia vuonna 2007

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 10,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi reilut 25 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi supistui 3,1 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi lievästi vielä tammi-huhtikuussa, mutta toukokuusta se alkoi supistua. Kolmannella neljänneksellä laskua oli vajaat 4 prosenttia, mutta viimeisellä neljänneksellä jo reilut 9 prosenttia.

Rakennusliitto: Rakennusalan työtapaturmat lisääntyivät 8,5 prosenttia 2007

Rakennusalan työtapaturmien määrä pomppasi Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläisen mukaan viime vuonna 8,5 prosenttia vuoden 2006 tasosta. Hän sanoo, että vuokratyöntekijöiden tapaturmien määrässä koettiin peräti 12 prosentin nousu.

Pääosa asemakaavoja koskevista valituksista hylätään hallinto-oikeuksissa

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan kuntien asemakaavapäätösten pysyvyys hallinto-oikeuksissa on hyvä, sillä vain noin kymmenesosa valituksista on hyväksytty vuosina 2003-2006. Yleis- ja rantayleiskaavojen osalta valituksia hyväksyttiin noin 20 prosenttia. Ranta-asemakaavoja koskevista valituksista hyväksyttiin yli 40 prosenttia. Kuntien olisi siis syytä kiinnittää ranta-asemakaavojen laatuun enemmän huomiota.

Espoontorin liikekeskukseen kaavaillaan laajennusta ja Espoon keskukseen asuntoja

Espoontorin asemakaavaan suunnitellaan muutoksia, jotka mahdollistavat liikekeskuksen laajentumisen, uuden joukkoliikenneterminaalin rakentamisen sekä nykyisen pysäköintilaitoksen laajenemisen. Espoon keskukseen puolestaan suunnitellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa noin 100 asunnon rakentamisen neljään asuinkerrostaloon.

Stalatubelle rakennetaan toimitiloja Lahteen

Ruostumattomien teräsputkien ja -palkkien tuotantoon erikoistunut Stalatube Oy investoi yhteensä yli 7 miljoonaa euroa koneisiin ja toimitiloihin vuosina 2008-2009 Lahdessa. Yhtiölle rakennetaan nykyisten tuotantotilojen yhteyteen muun muassa tuotantohalli, raaka-ainekelojen varastohalli ja valmiiden putkien korkeavarasto. Rakennusinvestoinnit pyritään aloittamaan jo tänä keväänä ja ne valmistuvat tämän vuoden aikana.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 10 prosenttia 2007

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna yhteensä runsaan 56 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat 29 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten viidenneksen. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa muissakin rakennustyypeissä lukuun ottamatta asuinrakennuksia. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Itä-Moskovaan useita uusia palvelukeskuksia

Itä-Moskovaan kaavaillaan vapaa-ajan ja liike-elämän toiminnoista muodostuvien palvelukeskuksien ketjua. Palvelukeskuksia toteutetaan metroasemien lähelle sekä Kozhukhovon kaupunginosaan. Palvelukeskuksien ohella Moskovan itäiselle alueelle suunnitellaan rakennettavan 14 päiväkotia, 6 koulua ja 10 liikuntakeskusta tämän vuoden aikana. Asiasta kertoi uutistoimisto RIA Novosti viitaten kaupungin viranomaisten tiedotteeseen.