Ympäristökeskus: Sipoon yleiskaava voi vastata pk-seudun asuntotarpeeseen

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaan Sipoon yleiskaavan luonnos antaa hyvät edellytykset kehittää kuntaa siten, että se osaltaan vastaa pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntotarpeeseen. Kaavassa pitäisi kuitenkin huomioida paremmin asutuksen ja rakentamisen suhde raideliikenteeseen. Myös Sipoonkorven luontoa tulisi suojella tarkemmin määräyksin.