Rakennusalan pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen vahvat heinäkuussa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan rakennusalan pk-yritysten suhdannetilanne on hyvin vahva. Suhdannenäkymien saldoluku kuitenkin laski edellisestä tiedustelusta, sillä heinäkuun lukema oli +10, kun lukema oli huhtikuussa +13. Keskisuurten yritysten odotukset olivat selvästi pieniä myönteisemmät.

Tampereen Rantaväylän tunnelihanke läpi valtuustossa

Tampereen kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen valtatie 12:n liikennesuunnittelun jatkamisen niin sanotun pitkän tunnelin vaihtoehdon kohdalta Rantaväylän osalta. Naistenlahdesta Santalahteen ulottuvan noin kolmen kilometrin mittaisen tunnelin suunnittelu jatkuu rahoitusvaihtoehtojen selvittämisellä. Kaupunginvaltuusto edellyttää päätöksessään, että rahoitusvaihtoehtojen selvitys tuodaan valtuuston arvioitavaksi ennen lopullista päätöstä.

Rakennuskustannusten vuosinousu 5,8 prosenttia heinäkuussa

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden heinäkuusta kuluvan vuoden heinäkuuhun 5,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat 3,1 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 7,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 5,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 22,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailujaksosta. Toukokuussa liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Olkiluodon rakennustyöt viivästyvät lisää

Olkiluoto 3:n rakennustyöt ovat viivästymässä lisää. Arevan ja Siemensin muodostama konsortio on ilmoittanut TVO:lle, että sopimuksen mukaisten, edistyksellisten turvallisuusominaisuuksien huomioiminen reaktorirakennuksessa vie alkuperäistä sopimusaikataulua kauemmin. Laitostoimittajan mukaan reaktorirakennuksen keskeiset rakennustyöt jatkuvat talveen 2009, kun niiden aiemmin arvioitiin valmistuvan kesän 2008 jälkeen.