Korotettu kiinteistövero lisää rakentamista

Kunnat ovat vuodesta 2001 lähtien voineet verottaa rakentamatonta asuntotonttia korkeammalla kiinteistöveroprosentilla kuin rakennettua tonttia. VATT:n tutkija Teemu Lyytikäisen uusi tutkimus osoittaa, että korotetun kiinteistöveron käyttöönotto lisää omakotirakentamista alkuvuosina keskimäärin noin 10 prosentilla. Sen jälkeen vaikutus heikkenee.

Ramirentin tulos parani 27,1 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa 2007

Ramirent-konsernin alkuvuoden liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti hyvien sääolojen, hyvän markkinatilanteen sekä edellisenä vuonna kapasiteettiin tehtyjen suurten investointien ansiosta. Liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen johdosta myös yhtiön tulos kehittyi suotuisasti.

RIL: Perusväylänpitoon luvattujen määrärahojen taso edelleen riittämätön

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin puheenjohtajan Jorma Haapamäen mielestä perusväylänpitoon luvattujen määrärahojen taso on edelleen riittämätön. ROTI-raportin mukaan rakennusten sekä liikenne- ja vesihuoltoverkoston tila heikkenee ja korjausvelka kasvaa.