Katso rakennusalan palkat kuntasektorilla

Tilastokeskus on kerännyt kuntasektorilla työskentelevien palkansaajien ansioita viime syksyltä. Rakentamisen parissa kuntasektorilla työskentelevien säännöllisen työajan keskiansio oli 2 857 euroa kuukaudessa lokakuussa 2010. Ansiot olivat hieman paremmat kuin kuntasektorilla keskimäärin. Kuntasektorin kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa.

Sähköurakoinnin kasvu hidastuu mutta kannattavuus kohenee hieman

Sähköurakoinnin kasvu jatkuu vuoden 2011 loppupuoliskolla, mutta hidastuu selvästi. Kaksi vuotta kestänyt tulosten heikkeneminen päättyy ja vuodelta 2011 odotetaan keskimäärin jonkin verran vuotta 2010 parempia tuloksia. Nämä seikat käyvät ilmi suhdannekyselystä, jonka Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry tekivät jäsenistöjensä keskuudessa.

Helsingin liikenteeseen väläytellään köysirataa

Köysirata olisi teknisesti mahdollinen vaihtoehto järjestää joukkoliikenne Helsingin Kruunuvuorenrannan ja keskustan välillä. Helsingin seudun liikenteen (HSL) teettämästä esiselvityksestä ilmenee myös, että matkustajahyödyiltään köysirata ei ole yhtä hyvä ratkaisu kuin raitiotie, mutta kustannuksiltaan köysirata olisi selvästi edullisempi. Köysirata kulkisi Hakaniemen ja Kruunuvuorenrannan välillä.

Asiantuntijat laativat vuoteen 2050 ulottuvan rakennetun ympäristön vision

Turun yliopiston, VTT:n, Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston asiantuntijat ovat saaneet valmiiksi rakennetun ympäristön tiekartan, jonka osana on laadittu myös vuoteen 2050 ulottuva rakennetun ympäristön visio. Visio suuntaa korjaus-, infrastruktuuri- ja hyvinvointirakentamisen painopisteitä ja näkymiä vuosikymmeniä eteenpäin. Asiantuntijat laativat tiekartan Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman toiminnan ohjenuoraksi.

Helsinki suunnittelee kahden vuokratalon purkamista uusien asuntojen tieltä

Helsingin kaupunki suunnittelee kahden Jakomäessä sijaitsevan vuokratalon purkamista ja uusien vuokra-asuntojen rakentamista niiden tilalle. Jakomäentie 6:ssa sijaitsevien talojen tulevaisuudesta järjestettiin talvella 2010-2011 suunnittelukilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta ehdotuksellaan ”Aura”. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Petri Piirta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Helsinki suunnittelee omistamiensa asuinkerrostalojen purkamista.

Hyvinkään asuntomessualueella järjestetään arkkitehtikilpailu nollaenergiapientalosta

Isover järjestää yhdessä Safan arkkitehtuurikilpailun nollaenergiapientalosta Hyvinkäällä vuonna 2013 järjestettäviä asuntomessuja varten. Suunnittelukilpailu käynnistyy toukokuussa, ja sen tulokset julkistetaan syksyllä. Kilpailu on jo toinen asuntomessualueella, sillä Hyvinkään kaupunki avasi tammikuussa yleisen arkkitehtuurikilpailun asuntomessujen korttelitalosta, joka toimii messujen ajan toimistona ja myöhemmin päiväkotina ja alueen asukkaiden yhteisenä tilana.

Pöyry ostaa Vattenfallilta suunnittelutoimintoja ja perustaa uuden yhtiön Ruotsiin

Pöyry Oyj ja Vattenfall AB ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla Pöyry hankkii osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista. Yrityskauppa on kuitenkin vielä ehdollinen, ja sen odotetaan toteutuvan viimeistään kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Vattenfallilta ostettavista vesivoimaan, tuulivoimaan, sähkönsiirtoverkkoihin ja lämpövoimaan keskittyvistä liiketoiminnoista on tarkoitus perustaa Ruotsiin uusi yhtiö, SwedPower AB. Sen vahvuudeksi tulee noin 360 henkeä.

Työryhmä esittää uusiin kauppakeskuksiin valvomoja

Sisäministeriön työryhmä esittää uusiin kauppakeskuksiin valvomotilaa, josta koko rakennuksen tapahtumia voidaan tarkkailla. Lisäksi se ehdottaa muun muassa, että keskuksiin nimetään turvallisuudesta vastaava henkilö. Sen jälkeen kun Sellon ostoskeskuksessa Espoossa kuoli viisi ammuskelussa vuonna 2009, ministeriö totesi, että turvallisuudessa on parantamisen varaa.