Pk-seudun asemakaavojen rakennusmaa riittää vuosiksi

Pääkaupunkiseudun asemakaavoissa oli vuoden 2011 alussa rakennusoikeutta kaikkiaan runsaat sata miljoonaa kerrosneliömetriä. Tästä noin neljännes on käyttämättä. Kaavavarantoa on runsaasti jäljellä sekä tyhjillä että vajaasti rakennetuilla tonteilla. Asuinrakentamiseen myönnettyä rakennusoikeutta on käyttämättä yhteensä 7,8 miljoonaa kerrosneliötä, mikä laskennallisesti riittäisi vuosiksi eteenpäin. Nämä seikat käyvät ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tietojärjestelmään kootuista tiedoista.

Jätkäsaaren Saukonpaaden arkkitehtikilpailu ratkaistu

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonpaaden uuden asuinalueen kahta tonttia koskevan arkkitehtikilpailun ovat voittaneet ehdotukset ”Vesihiisi” ja ”Toinen Helsinki”. Ehdotuksen ”Vesihiisi” oli laatinut arkkitehti Hannu Jaakkola työryhmineen Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:stä. Ehdotuksen ”Toinen Helsinki” olivat laatineet arkkitehdit Jussi Murole ja Daniel Bruun työryhmineen Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:stä. Arkkitehtuurikutsukilpailun järjesti aluetta rakentava Lemminkäinen Talo Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

RT: ”Valmisteilla olevat rakennusten palomääräykset vaativat jatkoselvityksiä”

Ympäristöministeriön asetusehdotus rakennusten paloturvallisuudesta oli helmikuussa lausunnolla. Ministeriön pyrkimyksenä on ollut saada uudet määräykset vahvistetuksi jo huhtikuussa. Rakennusteollisuus RT ry on antanut ehdotuksesta lausunnon, jossa todetaan sen olevan vielä selvästi keskeneräinen ja ilmaistaan huoli paloturvallisuuden toteutumisesta.

Keskustan toimet kauppakeskuslain käsittelyssä kummastuttavat

Keskusta äänesti valiokunnassa hallituksen yksimielistä esitystä vastaan. Kokoomus ja vihreät oudoksuvat hallituskumppaninsa keskustan manööveriä kauppakeskusrakentamisen rajoittamista koskevan lain käsittelyssä eduskunnassa. Eduskunnan ympäristövaliokunta hyväksyi tiistaina äänin 9-8 maankäyttö- ja rakentamislain muutoksen, mutta keskustan edustajat äänestivät vastaan.

VTT kehitti laskentamallin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

VTT on kehittänyt Tekesin rahoittamassa hankkeessa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävien päätösten tueksi Rema-laskentamallin. Työkalulla arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia energiantarpeeseen sekä hiilidioksidipäästöihin. Rema-laskelmien mukaan rakennuskannan hiilidioksidipäästöjä on mahdollista pienentää jopa 39 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.