Rakentamisen konkurssien määrä selvään kasvuun marraskuussa

Rakennusalan konkurssien määrä kääntyi reippaaseen kasvuun viime vuoden marraskuussa, jolloin alalla pantiin vireille 70 konkurssia, kun määrä oli vuotta aiemmin 50. Sen sijaan rakennusalan koko vuoden 2010 kumulatiivinen konkurssien määrä jäi vielä jonkin verran edellisvuoden vastaavaa aikaa alhaisemmaksi. Viime vuoden tammi-marraskuussa alalla laitettiin vireille yhteensä 678 konkurssia, kun vuoden 2009 vertailujaksolla määrä oli 709. Nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

CE-merkityssäkin kevythormissa voi piillä palovaara

Monissa suomalaisissa talouksissa on käytössä metallisia kevythormeja, jotka on merkitty CE-merkinnällä, mutta jotka eivät täytä Suomessa käytettäville rakennustuotteille asetettuja vaatimuksia. Siten ne saattavat aiheuttaa palovaaran suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Tällaisia hormeja voi olla esimerkiksi takoissa ja kiukaissa, joita käytetään usein jopa yhtäjaksoisesti kylmään vuodenaikaan. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat suosittelevatkin, että metallisin kevythormein varustettuja takkoja tai kiukaita ei käytettäisi osana lämmitysjärjestelmää.

Vahvistettu Pohjanmaan maakuntakaava mahdollistaa suuret Korsnäsin ja Siipyyn tuulivoimapuistot

Ympäristöministeriö on 21. joulukuuta vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaava mahdollistaa tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille sekä Maalahden Bergön saareen. Sen sijaan Raippaluotoon osoitettu tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta. Vastaavasti maakuntakaavassa osoitetuista kahdesta keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta vähittäiskaupan suuryksikköalueesta ministeriö vain toisen.

Järjestöiltä paljon korjausehdotuksia 2012 energiamääräyksiin

Rakennuttajien, teollisuuden, rakennustarkastajien, rakennusinsinöörien ja kilpailuviraston kanta 2012 energiamääräysehdotuksen tavoitteisiin on myönteinen. Energiatehokkuuden vaatimustasoa on niiden mielestä hyvin perustein päätetty kiristää vaiheittain. Kokonaisvaikutusten arviointi on jäänyt ministeriöltä kuitenkin kesken ja monet yksityiskohdat vaativat hiomista. Määräysten kiristäminen tulisi toteuttaa siten, että alalla vältettäisiin ratkaisujen toistuva muuttaminen. Siksi tuleville määräyksille halutaan vaiheittaisen uudistamisen tiekartta.

Pöyry sopi mäntyöljylaitoksen rakentamisesta Ruotsiin

Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmä on saanut Södra Cell AB:n Ruotsin Mörrumin sellutehtaalle rakennettavaa mäntyöljylaitosta koskevan suunnittelu-, hankinta- ja rakennuttamispalvelusopimuksen. Toimeksianto käsittää 4,2 t/h raakamäntyöljyä tuottavan laitoksen apujärjestelmineen. Laitos perustuu Pöyryn omistamaan Hydro Dynamic Separation -teknologiaan. Toimeksiannon arvoa ei ole julkistettu. Projektin toteutusaikataulu on kymmenen kuukautta.