Rakentamismääräysten laatunäkökulma ei vastaa ostajien laatunäkemystä

Rakentamismääräysten laatunäkökulma poikkeaa siitä, miten asunnon ostajat tulkitsevat hyvää laatua. Suomen rakentamismääräysten laatuajattelu on kapea ja perustuu niiden noudattamisen tarkastamiseen ja valvontaan. Määräysten noudattaminen ei kuitenkaan yksinään takaa asunnon ostajan laatutavoitteiden toteutumista. Nämä seikat käyvät ilmi diplomi-insinööri Ensio Saarenpään tuoreesta väitöskirjatutkimuksesta.

Espoon Leppävaaran sisälaskettelumäkihanke muuttumassa sisähuvipuistoksi

Espoon Leppävaaraan suunnitellaan kauppa- ja vapaa-ajan monitoimikeskus SuperLife Labia. Sen sisälle oli aiemmin kaavailtu laskettelumäkeä, mutta suunnitelmaa on nyt muutettu siten, että sen mäen tilalle tulisikin sisähuvipuisto. Evata Develoment Oy on solminut Skanska Commercial Development Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skanska toimii hankkeen sijoittajana ja toteuttajana.

GSP Group visioi Mukkulan kartanoalueelle lisärakentamista

Kiinteistö- ja aluekehittämiseen erikoistunut GSP Group Oy on tuottanut Lahden Mukkulan kartanoalueelle kehittämisvision. Siinä Mukkulan kartanosta pihapiireineen suunnitellaan uutta Vanajanlinnaa muistuttavaa vetonaulaa Lahteen. Suunnitelman mukaan Mukkulan kartanokokonaisuus kunnostetaan ja arvokas miljöö säilytetään. Visio tarkoittaisi toteutuessaan myös merkittävää lisärakentamista.

Libeskindin Studio ja KSOY jatkavat Tampereen kannen suunnittelua

Studio Daniel Libeskind ja sen suomalainen kumppani KSOY Arkkitehtuuria jatkavat niin kutsutun Tampereen kannen tarkempaa suunnittelua juuri valmistuneen visiosuunnitelman pohjalta. Libeskindin visiossa alueelle tulee keskusareenan lisäksi viisi tornia, joista korkein on 90 metriä. Tornit madaltuvat portaittain ja muodostavat yhdessä areenan kanssa veistoksellisen kokonaisuuden, joka on toteutuessaan kaupungin uusi maamerkki.

Daniel Libeskind visioi Tampereelle 90-metrisen hotellin

Tampereen Kansi ja Keskusareena -hankkeen suunnittelu on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Mukaan kutsutun yhdysvaltalaisen arkkitehtitoimisto Studio Daniel Libeskindin visiosuunnitelma on valmistunut. Visiosuunnitelma kytkee junaradan päälle rakennettavan uuden kaupunginosan sitä ympäröivään keskustaan ja yhdistää samalla raiteiden jakamat kaupunginosat. Suunnitelma sisältää myös 90 metriä korkean hotellin.

Helsinki kaavailee maalämmön tekemistä luvanvaraiseksi

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että syvien porareikien ja keruuputkistojen tekeminen muutettaisiin luvanvaraiseksi. Porareikien tekemistä halutaan rajoittaa tietyillä alueilla, jotta kaupungin maanalaista kalliotilaa voidaan hyödyntää rakentamisessa myös tulevaisuudessa ja jotta tärkeät pohjavesialueet eivät pilaannu. Käytännössä esitys merkitsisi sitä, että maalämmön hankkiminen vaikeutuisi tietyillä alueilla.

Ramboll osti Kari Narkaus Oy:n

Perjantaina 29. lokakuuta Tuomi Yhtiöt Oy:n osakekannan ostanut konsulttitoimisto Ramboll jatkaa talonrakentamisen liiketoimintansa vahvistamista. Ramboll on 1. marraskuuta ostanut rakennetekniikkaan erikoistuneen suunnittelutoimisto Kari Narkaus Oy:n liiketoiminnan. Yhtiö työllistää Oulussa 7 rakennesuunnittelun asiantuntijaa, jotka kaikki jatkavat Rambollin Oulun rakennesuunnitteluyksikössä. Kari Narkaus Oy:n liikevaihto on noin 500 000 euroa.